Wilhelm Alojzy Staronka

Z Historia AGH
Wilhelm Alojzy Staronka
Wilhelm Staronka.jpg
Nazwisko Staronka
Imię / imiona Wilhelm Alojzy
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 22 maja 1883
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 21 marca 1958
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1932–1934)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Hutniczy19321934
ProdziekanWydział Hutniczy19341936

Prof. zw. dr hab. Wilhelm Alojzy Staronka (1883–1958)

Dyscyplina/specjalności: chemia

Nota biograficzna

Urodził się 22 maja 1883 roku we Lwowie. Zmarł 21 marca 1958 roku w Krakowie, tam też pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował w latach 1902–1906 nauki matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1906–1908 pracował jako asystent w I Zakładzie Chemicznym UJ.

W 1912 roku uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1922 roku habilitował się na UJ.

Od 1919 roku związany z Akademią Górniczą, wówczas to Komitet Organizacyjny Akademii powołał go na stanowisko zastępcy profesora — chemii metali. Otrzymał nominację na prof. nadzwyczajnego, a w 1929 roku prof. zwyczajnego W latach 1932-1934 dziekan Wydziału Hutniczego, a w latach 1934-1936 prodziekan tego wydziału. 

W 1939 roku wraz z profesorami wyższych uczelni aresztowany i więziony w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu. Po powrocie do Krakowa pracował w Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej.

W 1945 roku powrócił na swe dawne stanowisko w Akademii.

Przetłumaczył z języka angielskiego podręcznik chemii nieorganicznej Smith-Kendalla, wydał skrypt dla studentów wydziałów metalurgicznych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medal Niepodległości, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 41-43
 • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 28-29
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 172
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 194-195, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1920/21]. Kraków 1920, s. 4
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1922, s. 6
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1922, s. 16-17
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 26
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 25
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 28
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 12
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 5
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 17. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2006, s. 144-146, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 335-336
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 128-129, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 51
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 106-107, [foto]
 • Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 292-293, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 184-186, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 33, [foto]
 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
 • Czerski L.: Wspomnienia pośmiertne: Prof. Wilhelm Staronka (1883-1958). Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 19. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1959, z. 3, s. 7-11, [foto]
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. dr Wilhelm Staronka (1883-1958). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 46-47
 • Prof. dr Wilhelm Staronka. Wektor 1957, nr 12 (55), s. 8
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]