Zygmunt Stanisław Kowalski

Z Historia AGH
Zygmunt Stanisław Kowalski
Zygmunt Kowalski.jpg
Nazwisko Kowalski
Imię / imiona Zygmunt Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 26 kwietnia 1932
Miejsce urodzenia Chrzanów


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, chemia analityczna
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Chemii Analitycznej w l. 1986–2002
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Zygmunt Stanisław Kowalski (1932–)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, chemia analityczna

Nota biograficzna

Urodził się 26 kwietnia 1932 roku w Chrzanowie.

W 1956 roku ukończył studia Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1956 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Surowców Energetycznych Katedry Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1962 roku na podstawie pracy "Polarografia zmiennoprądowa z zastosowaniem wiszącej elektrody rtęciowej", napisanej pod kierunkiem profesora Edwarda Görlicha na Wydziale Ceramicznym, uzyskał doktorat.

W 1971 roku na podstawie rozprawy "Polarografczne własności heteropolikwasów krzemomolibdenowych w roztworach wodnych" uzyskał habilitację.

W 1977 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH, a w 1985 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1973-1986 był kierownikiem Zakładu Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej Instytutu Inżynierii Materiałowej WIMiC, następnie w latach 1987-1999 był kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej Instytutu Inżynierii Materiałowej, a w latach 1990-2002 kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej WIMiC.

W latach 1974–1996 był opiekunem naukowym Pracowni Analizy Śladów UJ-AGH, a od 1996 roku jej kierownikiem.

W latach 1968–1969 odbył staż naukowy w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym. W latach 1984–85 visiting professor New York State University w Buffalo w USA, w 1992 roku visiting professor California Institute of Technology również w USA, a w 1995 roku visting professor na Uniwersytecie w Turku w Finlandii.

Autor ponad 150 publikacji i około 20 patentów.

Promotor prac doktorskich.

Rzeczoznawcza NOT.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, SITPMB-NOT, Rady Naukowej Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych, Rady Międzynarodowej Fundacji Progress and Business. Członek następujących Komitetów i Komisji PAN: Chemii Analitycznej, Elektroanalizy, Nauczania Chemii Analitycznej, Materiałów Wysokiej Czystości, Nauk Ceramicznych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda Sekretarza Naukowego PAN

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kowalski-zygmunt-002261

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 114-115, [foto]
  • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. L. Becela. Warszawa 1984, s. 446
  • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 107, 257
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 170-171, [foto]

stan na dzień 29.08.2023