Romuald Stanisław Włodek

Z Historia AGH
Romuald Stanisław Włodek
Romuald Wlodek.jpg
Nazwisko Włodek
Imię / imiona Romuald Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 lipca 1933
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, elektroenergetyka, technika wysokich napięć, fizyka dielektryków i układów elektroizolacyjnych
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1984-1993)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Romuald Stanisław Włodek (1933-)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, elektroenergetyka, technika wysokich napięć, fizyka dielektryków i układów elektroizolacyjnych

Nota biograficzna

Urodził się 4 lipca 1933 roku w Krakowie.

W 1956 roku ukończył studia na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

Od 1955 roku pracował w Katedrze i Zakładzie Urządzeń Elektrycznych i Sieci Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

Następnie pracował w Instytucie Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

W 1964 roku na podstawie pracy "Metoda obliczania przebiegów zmian temperatury w jednożyłowych kablach olejowych wysokiego napięcia" napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Bladowskiego na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej uzyskał doktorat.

W 1974 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1976-1982 był docentem.

W latach 1982-1984 był zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a w latach 1984-1993 jego dyrektorem.

W 1992 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1993-2002 był kierownikiem Zakładu Elektroenergetyki WEAiE.

Jego działalność naukowa koncentrowała się w dziedzinie elektroenergetyki, w szczególności w zagadnieniach budowy, eksploatacji i badań urządzeń wysokiego napięcia, oddziaływań pól elektromagnetycznych na środowisko, ochrony odgromowej, fizyki układów izolacyjnych.

Autor ponad 200 prac naukowych, artykułów, monografii, referatów na sympozjach krajowych i zagranicznych oraz 3 patentów.

Promotor 8 doktoratów.

Uczestnik prac i członek międzynarodowych grup Roboczych CIGRE w Paryżu, członek Komitetu Elektrotechniki PAN, Polskiego Komitetu Wielkich sieci Elektrycznych, Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, Polskiego Komitetu Materiałów Elektrycznych SEP.

Konsultant naukowo-techniczny w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "Elektromontaż" w Warszawie, w latach 1972-1981 w Zakładzie Badań Elektrotechnicznych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki AGH w 2002 roku.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,medal zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Medal Pamiątkowy SEP im. prof. Pożaryskiego, Złota Odznaka Honorowa SEP i NOT, Medal Uniwersytetu w Technicznego w w Koszycach (Słowacja).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wlodek-romuald-003639

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1955/56]. Kraków 1956, s. 212, 258
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 156, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 44, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 397, [foto]


stan na dzień 10.03.2023