Zbigniew Kazimierz Kasztelewicz

Z Historia AGH
Zbigniew Kazimierz Kasztelewicz
Zbigniew Kasztelewicz.jpg
Nazwisko Kasztelewicz
Imię / imiona Zbigniew Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 31 stycznia 1951
Miejsce urodzenia Stróże


Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego (2012–)
Wydział Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kazimierz Kasztelewicz (1951–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 30 stycznia 1951 roku w Stróżach, w powiecie gorlickim.

W 1970 roku ukończył Techniku Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie.

W 1975 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od starszego sztygara do dyrektora ds. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. technicznych w Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.

W 1984 roku na podstawie pracy "Wpływ wstępnego rozluzowania glin zwałowych na efektywność urabiania koparką łańcuchową", obronionej w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora.

W 2006 roku na podstawie rozprawy "Metoda programowania zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego" obronionej w WGiG AGH uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2007 roku roku rozpoczął pracuję w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

W latach 2007-2012 był zastępcą kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego ds. naukowo-badawczych, następnie w latach 2012-2019 był kierownikiem tej Katedry. W latach 2015-2019 był kierownikiem Pracowni Eksploatacji Złóż i Projektowania Kopalń w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy.

W 2013 roku otrzymał tytuł profesora.

Był też kierownikiem Studiów Podyplomowych: Górnictwo Odkrywkowe Węgla Brunatnego i Górnictwo Odkrywkowe.

Specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego i propagator dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki opartej na węglu brunatnym w czynnych okręgach górniczych oraz perspektywicznych złożach węgla brunatnego. Udział w pracach projektowych i budowie nowych odkrywek oraz pracach badawczych dotyczących optymalizacji pracy koparek kołowych.

Autor lub współautor 8 monografii, ponad 300 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i zagranicą.

Promotor 6 prac doktorskich, kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Autor kilkunastu recenzji doktorskich i habilitacyjnych.

Uczestniczył z wykładami w ponad 200 konferencjach naukowych.

Członek Sekcji Górnictwa Odkrywkowego PAN, Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa PAN, Zespołu ds. opracowania Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku przy Ministrze Gospodarki, członek Zespołu profesora Hausnera ds. opracowania polityki surowcowej Polski, członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, członek Rady Naukowej "Przeglądu Górniczego" i inne

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, „ZŁOTY INŻYNIER 2001 roku” w kategorii EKOLOGIA, Złota Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa RP”, Złota Honorowa Odznaka NOT, Diamentowa Odznaka Honorowa NOT, Honorowa Odznaka za Zasługi dla Miasta Konina, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kasztelewicz-zbigniew-005903

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 104, [foto]
  • Profesor Zbigniew Kasztelewicz : wspaniały Człowiek. Wielki Przyjaciel. Red. M. Sierpień, Z. Kasztelewicz. Konin, Kraków, Bełchatów 2021, 361 s, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 144-145, [foto]

Artykuły

  • Kasztelewicz Z.: Albo węgiel, albo czeka nas gospodarcza katastrofa. Rozm. W. Knap. Dziennik Polski 2013, nr 163 (15 VII 2013), s. A01
  • Kasztelewicz Z.: Prezesem się bywa, a inżynierem się jest : wywiad z prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Kasztelewiczem, Kierownikiem Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2015, nr 84, s. 6-8, [foto]
  • Kasztelewicz Z.: Z polskiego węgla możemy mieć gazu pod dostatkiem : prof. Zbigniew Kasztelewicz z AGH o produkcji błękitnego paliwa. Rozm. W. Knap. Dziennik Polski 2009, nr 20 (24-25 I 2009), s. A4 [foto]
  • Kozioł W., Kasztelewicz Z.: Katedra Górnictwa Odkrywkowego na przestrzeni ostatnich 50 lat. Biuletyn AGH 2015, nr 84, s. 16-22, [foto]

Inne

stan na dzień 1.03.2023