Jerzy Sulikowski

Z Historia AGH
Jerzy Sulikowski
Jerzy Sulikowski.jpg
Nazwisko Sulikowski
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. mgr inż.
Data urodzenia 26 czerwca 1909
Miejsce urodzenia Sieradz
Data śmierci 21 lutego 1977
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia, materiały budowlane, technologia wytwarzania, technologia stosowania cementu
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1956-1960)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi,  Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Ceramiczny19551956
DziekanWydział Ceramiczny19561960

Prof. nadzw. mgr inż. Jerzy Sulikowski (1909–1977)

Dyscyplina/specjalności: chemia, materiały budowlane, technologia wytwarzania, technologia stosowania cementu

Nota biograficzna

Urodził się 26 czerwca 1909 roku w Sieradzu, zmarł 21 lutego 1977 roku Krakowie, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. W latach 1934-1937 był asystentem na Wydziale Chemii UW. Od 1937 roku pracował w cementowni "Saturn" w Wojkowicach Komornych k. Będzina, po wojnie objął stanowisko dyrektora cementowni "Grodziec". W latach 1948-1955 był dyrektorem ds. inwestycji w Centralnym Zarządzie Przemysłu Cementowego w Sosnowcu, następnie został przeniesiony do Biura Projektów Przemysłu Materiałów Budowlanych w Krakowie na stanowisko gł. technologa (do 1961 r.).

W 1954 roku podjął pracę naukową na AGH. Był wykładowcą na Wydziale Ceramicznym, którego był współorganizatorem. W 1955 roku został zastępcą profesora, a następnie docentem (1959) i profesorem nadzwyczajnym (1967). W okresie 1955 - 1956 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Ceramicznego, później dziekana (1956-1960).

Od 1967 roku był kierownikiem Zakładu Technologii Materiałów Wiążących, a w 1969 roku został kierownikiem Zakładu Materiałów Izolacyjnych.

W prasie fachowej polskiej i zagranicznej opublikował 36 artykułów. W 1978 roku (pośmiertnie) została wydana jego książka „Technologia cementu”.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, PAN, NOT - SITPMB.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 9, 39-40, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 71-72, [foto]
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 4/5. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1994, s. 145-146
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 348, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 14, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły