Stefan Patyk

Z Historia AGH
Stefan Patyk
Stefan Patyk.jpg
Nazwisko Patyk
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 3 grudnia 1942
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 1 luty 2019
Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, technologia mechaniczna, obróbka ubytkowa, obrabiarki
Pełnione funkcje Dyrektor Administracyjny AGH (1991-1991)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr inż. Stefan Patyk (1942-2019)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, technologia mechaniczna, obróbka ubytkowa, obrabiarki

Nota biograficzna

Urodził się 3 grudnia 1942 roku w Krakowie. Zmarł 1 lutego 2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1967 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera.

W 1967 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Technologii Mechanicznej Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Wpływ doboru warunków obróbki na strukturę geometryczną powierzchni obrabianych i wydajność w procesie polerowania mechanicznego", napisanej pod kierownictwem prof. Stanisława Markowskiego na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, uzyskał stopień doktora. Następnie został adiunktem i starszym wykładowcą.

W latach 1986-1991 był zastępcą dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn WMGiH. Był też dyrektorem administracyjnym WIMiRW. latach 1991-1993 był dyrektorem administracyjnym AGH.

Autor około 20 publikacji i 5 patentów.

Był inicjatorem założenia pierwszej w Polsce sekcji sportowej, w której seniorzy uprawiają rekreacyjnie speed-ball. W ostatnich latach poświecił się także rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego organizując prelekcje i dyskusje w Myślenickim Demokratycznym Klubie Dyskusyjnym.

Odznaczenia i nagrody

Otrzymał honorowe wyróżnienie w konkursie "Poza-Stereotypem – Senior Roku 2017" przyznawaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i wydziały politechniczne. Kraków 1979, s. 175
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 34-35, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 75
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 91, 93
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 63, 442
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 269, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 31 (6 II 2019), s. A8 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2019, nr 30 (5 II 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 6 [nekr.]

Inne