Antoni Siwiec

Z Historia AGH
Antoni Siwiec
Antoni Siwiec.jpg
Nazwisko Siwiec
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 27 kwietnia 1941
Miejsce urodzenia Kurów
Data śmierci 21 października 2014
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, przeróbka mechaniczna surowców mineralnych
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego (1985-1991)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Antoni Siwiec (1941–2014)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, przeróbka mechaniczna surowców mineralnych

Nota biograficzna

Urodził się 27 kwietnia 1941 roku w Kurowie. Zmarł 21 października 2014 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Kule w Częstochowie.

Ukończył studia w 1964 roku na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie.

W 1969 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Górniczym AGH w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych, które ukończył w 1973 roku i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1984 roku na tym samym Wydziale. W roku 1991 powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Podczas studiów doktoranckich, w 1972 roku, rozpoczął pracę na Wydziale Górniczym AGH w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych na stanowisku starszego asystenta naukowo-badawczego. W trakcie studiów doktoranckich odbył półroczny staż przemysłowy w Kanadzie. W okresie od 1 października 1985 roku do 30 września 1996 roku był początkowo dyrektorem Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych, później, po przekształceniu Instytutu w Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, jego kierownikiem.

W 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Opublikował łącznie 95 prac naukowych w tym 8 w wydawnictwach zagranicznych, 10 w wydawnictwach PAN, 5 patentów i 2 wzorów użytkowych oraz 1 wdrożony wniosek racjonalizatorski, obejmujący zmiany układu technologicznego w KGH "Bolesław", będący wynikiem pracy badawczej. W działalności naukowej koncentrował się głównie na zastosowaniu matematyki do opisu procesów przeróbczych, teorii i wykorzystaniu metod magnetycznych do wzbogacania surowców mineralnych, konstrukcji separatorów magnetycznych, nadprzewodzących oraz z cieczami ferromagnetycznymi.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Nagroda Zespołowa II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Rektora AGH - wielokrotnie

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/siwiec-antoni-001801

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2006 : T. 4B Ludzie nauki P-Ż. [Warszawa] 2006, s. 786
  • [Skład osobowy AGH... 1971-1972]. Kraków, 1973, s. 52
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 79, 89, 107, 117
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2009 : (od listopada 2002 roku Wydział Górniczy nosi nazwę Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii). Wyd. 2 popr. i poszerz. Kraków 2009, s. 105, 118, 119, 127, 151, 170

Artykuły

  • Dziennik Polski 2015, nr 251 (28 X 2015), s. A9 [nekr.]
  • Dr hab. inż. Antoni Siwiec, prof. AGH. IM Inżynieria Mineralna 2014, R. 15, nr 2, s. 299, [foto]

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Siwiec Antoni
  • Baza DOKTOR (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH), rek. 3684
  • Baza HABI (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH), rek. 463