Marian Książkiewicz

Z Historia AGH
Marian Książkiewicz
Marian Ksiazkiewicz.jpg
Nazwisko Książkiewicz
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 22 stycznia 1906
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 16 lutego 1981
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności stratygrafia, tektonika, sedymentologia, paleozoologia
Pełnione funkcje Kierownik Katedry i Zakładu Geologii Dynamicznej Wydziału Geologicznego-Poszukiwawczego AGH (1951–1957)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Państwowa Nagroda I stopnia, Państwowa Nagroda III stopnia, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Prof. dr Marian Książkiewicz (1906-1981)

Dyscyplina/specjalności: geologia, stratygrafia, tektonika, sedymentologia, paleozoologia

Nota biograficzna

Urodził się 22 stycznia 1906 roku w Krakowie. Zmarł 16 lutego 1981 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studia geologiczne odbył w latach 1925-1929 w Uniwersytecie Jagiellońskim. Dr filozofii UJ z zakresu geologii (1929), doc. geologii UJ (1933), prof. zwyczajny UJ (1946).

W 1942 roku włączył się w konspiracyjny tok nauczania studentów Akademii Górniczej. W latach 1946-1951 i 1957-1971 był kierownikiem Katedry Geologii UJ.

W okresie 1962-1964 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.

W latach 1972-1973 był dyrektorem Instytutu Nauk Geologicznych.

W 1951 roku rozpoczął pracę na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH i w latach 1951-1957 pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Geologii Dynamicznej.

W 1958 roku powrócił na UJ jako kierownik Katedry Geologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Stworzył krakowską szkołę sedymentologiczną. Prowadził wykłady z geologii podstawowej, geologii dynamicznej i regionalnej oraz sedymentologii.

Autor ponad 200 publikacji, w tym podręczników akademickich.

Organizator Zjazdów PT Geologicznych. Członek honorowy Królewskiego Towarzystwa Geologicznego w Londynie, członek korespondent Francuskiego Towarzystwa Geologicznego, prezes oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Członek korespondent PAN, członek rzeczywisty PAN, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Członek licznych zagranicznych towarzystw naukowych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Order Sztandaru Pracy II kl., Państwowa Nagroda I stopnia, Państwowa Nagroda III stopnia, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Żródła do biogramu

Książki

 • Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 7 : Nauki o Ziemi i górnicze : A-Z. Oprac. A. Śródka, Wrocław 1992, s. 103-107, [foto]
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 519
 • Marian Książkiewicz. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 104-105
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 54-55, [foto]
 • Sylwetki zmarłych członków Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Pod red. L. Starkela. Kraków 2002, s. 79-82
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 2 : H-Ł. Warszawa 1995, s. 394-396, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 181
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Alexandrowicz S. W.: Professor Marian Książkiewicz : early stage of scientific activity. Annales Societatis Geologorum Poloniae 2008, Vol. 78, nr 1, s. 51-61
 • Bolewski A.: Profesorzy i wychowankowie Akademii Górniczej na obczyźnie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 11-12, [foto]
 • Miecznik J. B.: Poczet prezesów Polskiego Towarzystwa Geologicznego - część I. Przegląd Geologiczny 2022, vol. 4, s. 267-274, [foto]
 • Passendorfer E.: Marian Książkiewicz : sylwetki naukowe członków PAN. Nauka Polska 1967, nr 1, s. 74-77, [foto]
 • Wspomnienie o profesorze Marianie Książkiewiczu (1906-1981). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1982, nr 1-4, s 337-352, strona przedtytułowa, [foto]

Inne