Stanisław Pelczarski

Z Historia AGH
Stanisław Pelczarski
Stanislaw Pelczarski.jpg
Nazwisko Pelczarski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 21 marca 1908
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 10 września 1977
Dyscyplina/specjalności maszyny odlewnicze
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1962–1966)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Odlewnictwa19621966

Prof. zw. inż. Stanisław Pelczarski (1908–1977)

Dyscyplina/specjalności: maszyny odlewnicze

Nota biograficzna

Urodził się 21 marca 1908 roku we Lwowie (obecnie Ukraina), zmarł 10 września 1977 roku. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1934 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika na Politechnice Lwowskiej. Początkowo był zatrudniony w macierzystej uczelni, następnie w przemyśle.

W 1951 roku podjął pracę wykładowcy na Wydziale Odlewnictwa AGH, od 1953 roku objął kierownictwo Katedry Maszyn i Urządzeń Odlewniczych. W 1955 roku uzyskał nominację na docenta, w 1965 roku został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Odlewnictwa, w 1974 roku uzyskał nominację na profesora zwyczajnego.

W latach 1962-1966 (przez dwie kadencje) pełnił funkcję dziekana Wydziału Odlewnictwa.

Zajmował się problematyką maszyn formierskich, zwłaszcza narzucarek, strzelarek i nadmuchiwarek, procesem sporządzania mas formierskich oraz stosowanych w tym procesie mieszanek. Był inicjatorem badań prototypów maszyn i urządzeń odlewniczych produkowanych w kraju.

Był autorem lub współautorem 6 patentów, 69 opublikowanych prac (w tym 2 monografii, 7 skryptów i 16 prac informacyjno-technicznych).

Od 1996 roku działał w PAN jako członek Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Hutnictwa oraz przewodniczący Zespołu Mechanizacji i Automatyzacji Procesów Odlewniczych. Należał i aktywnie działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP), a latach 1965-1967 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego STOP. W 1962 roku został członkiem The Institute of British Foundrymen.

Na parterze Wydziału Odlewnictwa AGH znajduje się tablica poświęcona profesorowi Stanisławowi Pelczarskiemu.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, złote i srebrne odznaki honorowe STOP i NOT.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 89-91
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 74-76
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 109-110
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 272
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły