Marian Schneider

Z Historia AGH
Marian Schneider
Marian Schneider-1.jpg
Nazwisko Schneider
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. mgr inż.
Data urodzenia 22 marca 1889
Miejsce urodzenia Stryj
Data śmierci 12 lipiec 1969
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, przeróbka plastyczna metali, ciągarstwo, tłocznictwo, technologia wytwarzania rur
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1960–1962)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Metalurgiczny19601962

Prof. nadzw. mgr inż. Marian Schneider (1889–1969)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, przeróbka plastyczna metali, ciągarstwo, tłocznictwo, technologia wytwarzania rur

Nota biograficzna

Urodził się 22 marca 1899 roku w Stryju, zmarł 12 lipca 1969 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie (dyplom w 1935 roku). Pracował na lotnisku Rakowice Kraków, w Fabryce Amunicji Skarżysko, Walcowni Metali Nieżelaznych „Norblin”, hucie Trzyniec, Kamieniołomach Porfiru w Miękini.

W latach 1940–1945 był nauczycielem w Szkole Budownictwa w Krakowie, w latach 1948–1951 kierownikiem w Zakładzie Metali Nieżelaznych Instytutu Metalurgii w Gliwicach. Był prodziekanem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, jej dziekanem i rektorem (1951–1955), kierownikiem Katedry Przeróbki Plastycznej, docentem i prorektorem ds. nauki Politechniki Częstochowskiej.

W latach 1958–60 był samodzielnym pracownikiem naukowym w Katedrze Przeróbki Metali Wydziału Metalurgicznego AGH, dziekanem Wydziału Metalurgicznego w latach 1960-62, profesorem nadzwyczajnym od 1964 roku, kierownikiem Zakładu Technologii Rur w latach 1965–69.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Hutnik PRL

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 162
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 315
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 119-120, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 50, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 103-104, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
  • Madej J., Sadok L.: Prof. mgr inż. Marian Schneider (1899-1969) : wspomnienie pośmiertne. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 265. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1970, z. 37, s. 7-9, [foto]
  • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. mgr inż. Marian Schneider (1899-1969). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 51-52
  • Prof. mgr inż. Marian Schneider : [wspomnienie pośmiertne]. Hutnik 1969, R. 36, nr 11, s. 586