Ludger Mirosław Szklarski

Z Historia AGH
Ludger Mirosław Szklarski
Ludger Szklarski.jpg
Nazwisko Szklarski
Imię / imiona Ludger Mirosław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH, Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 26 marca 1912
Miejsce urodzenia Jekaterynówka
Data śmierci 19 lipca 2003
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności elektryfikacja,  automatyzacja górnictwa
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957–1958), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1963–1966)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1993
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w elektrotechnice i automatyce oraz w uznaniu zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki naszej Almae Matris
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa19571958
DziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19631966

Prof. zw. dr hab. inż. Ludger Mirosław Szklarski (1912–2003)

Dyscyplina/specjalności: elektryfikacja i automatyzacja górnictwa

Nota biograficzna

Urodził się 26 marca 1912 roku w polskiej rodzinie w Jekaterynówce pod Łuckiem. Zmarł 19 lipca 2003 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Wydział Elektromechaniczny Instytutu Górniczego w Leningradzie (1934). W latach 1934–1937 pracował w kopalniach na Uralu. W latach 1939–1940 był asystentem, a później aspirantem w Instytucie Górniczym w Moskwie, gdzie uzyskał stopień kandydata nauk technicznych. W latach 1940–1941 docent Politechniki Lwowskiej. W latach 1941–1945 pracował jako elektromonter w lwowskich zakładach Siemensa. W 1944 roku przeniósł się do Limanowej. W 1945 roku podjął pracę jako asystent na Politechnice Śląskiej, a od października tegoż roku w AG w Katedrze Części Maszyn. Tutaj obronił pracę doktorską i habilitacyjną (1946), otrzymał tytuł prof. nadzw. (1948), następnie prof. zw. (1957).

Utworzył i zorganizował Katedrę Elektryfikacji Urządzeń Górniczych, której był kierownikiem w latach 1946–1957. Inicjator utworzenia Wydziału Elektromechanicznego. Po reorganizacji w 1970 roku był wicedyrektorem ds. naukowych (do chwili przejścia na emeryturę tj. do 1982 roku) Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych. Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa (1957–1958), a w latach 1963–1966 dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Pionier polskiej automatyki. Był autorem i współautorem 263 publikacji, w tym 56 książek, głównie z dziedziny teorii napędu elektrycznego, automatyki, elektryfikacji i automatyzacji górnictwa, oraz kilkudziesięciu patentów krajowych i patentów w innych krajach, m.in. w Austrii, RFN i USA. Po przejściu na emeryturę prowadził nadal wykłady i wydał 8 książek (jako współautor).

Promotor 30 rozpraw doktorskich.

Był współzałożycielem i prezydentem Komitetu Organizacyjnego Kongresów Automatyki (ICAMC), członkiem licznych komitetów np. Komitetu Elektrotechniki, Komitetu Górnictwa PAN, Sekcji Cybernetyki w Górnictwie, członkiem założycielem Międzynarodowych Kolei Liniowych (OITAF). Otrzymał tytuł członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W 1969 roku został członkiem korespondentem PAN, a od 1983 roku członkiem rzeczywistym PAN, członek PAU.

Doktor honoris causa AGH (1993), Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu (1994) oraz Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie (1999).

Uchwałą Nr 138/2001 Senatu AGH z dnia 12 grudnia 2001 roku otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla AGH”.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele nagród państwowych za pracę naukową i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szklarski-ludger-003440

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 211-220, [foto]
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 949
 • Hansel J.: Badania magnetyczne lin stalowych : 60 lat rozwoju metody w AGH. Kraków 2006, s. 67-71, [foto] (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego ; nr 35)
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 91-94, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 181
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 3. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 712
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 1. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 954-955
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 2. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 1296-1297
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 110-112
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 218-219, [foto]
 • Polacy zasłużeni dla elektryki : początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki. Pod red. J. Hickiewicza. Warszawa ; Gliwice ; Opole 2009, s. 517-531, [foto]
 • Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław 1993, s. 391
 • Profesor Kazimierz Bisztyga : (1922-2010) : wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków, autorytet w dziedzinie napędów elektrycznych i działacz stowarzyszeniowy. Red. J. Strzałka. Kraków 2022, s. 172-175, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 27. Red. B. Hynowski. Warszawa 2019, s. 129-131, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 199-202, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 161-170, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919-1999. Kraków 1999, s. 118
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 10, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 354
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 327

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, październik, (Sprawozdanie rektora za rok akademicki 1991/1992), s. 28
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 4, s. 4
 • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]
 • Dziennik Polski 2003, nr 170 (23 VII 2003), s. 12 [nekr.]
 • Engel Z. W.: Półwiecze działalności Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 6-10
 • Florkowska B.: Sesja poświęcona uczczeniu pamięci profesorów Stanisława Bladowskiego i Ludgera Szklarskiego. Biuletyn AGH 2013, nr 61, s. 25-26, [foto]
 • Grzbiela Cz.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH : pamięci nestora polskiej elektrotechniki górniczej prof. dr. hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Elektrotechnika i Elektronika : kwartalnik [wyd. AGH] 2004, z. 1, s. 78
 • Górecki H.: Ludger Szklarski : sylwetki naukowe członków PAN. Nauka Polska 1974, R. 22, nr 3, s. 71-75
 • Jubileusz 70-lecia urodzin prof. zw. hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Przegląd Górniczy 1982 T.38, nr 10, s. 167-168
 • Konarzewska M. [et al.]: 70-lecie urodzin profesora Ludgera Szklarskiego. Elektrotechnika : kwartalnik AGH 1983, T. 1, z. 4, s. 5-9, [foto]
 • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 12 grudnia 2001 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 99, s. 21
 • Malara J.: Personalia : Szklarski Ludger. Przegląd Górniczy 1994, T. 50, nr 9, s. 37, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika wydarzeń [Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 16-18
 • Mitkowski W.: Ludger Szklarski 1912-2003. Automatyka : półrocznik [wyd. AGH] 2004, z. 1, s. 13-14, [foto]
 • Odszedł od nas. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 120/121, s. 18, [foto]
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Profesor Ludger Szklarski : działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna w okresie 1945-1976. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 514 [seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1973, z. 73, s. 7-10, [foto]
 • Profesor Ludger Mirosław Szklarski - patron 2022 roku Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Biuletyn AGH 2022, nr 174-175, s. 9-10, [foto]
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Tadeusiewicz R.: Akademik Ludger Szklarski. Polska Gazeta Krakowska 2013, nr 73 (27 III 2013), s. 12
 • Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału EAiE : 50-lecie rozpoczęcia pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej przez Pana prof. zw. dr hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 18, s. 10-11, [foto]
 • Wykaz osób, które otrzymały doktoraty honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18
 • Z kroniki żałobnej. Prof. Ludger Szklarski. Dziennik Polski 2003, nr 172 (25 VII 2003), s. IV
 • Zarudzki J.: Jubileusz 90-lecia prof. dr hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 102, s. 6-7, [foto]

Inne