Tadeusz Aleksander Kubiczek

Z Historia AGH
Tadeusz Aleksander Kubiczek
Tadeusz Kubiczek.jpg
Nazwisko Kubiczek
Imię / imiona Tadeusz Aleksander
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 9 lipca 1902
Miejsce urodzenia Stare Sioło
Data śmierci 4 marca 1988
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, budowa i eksploatacja maszyn
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969-1972)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Prof. dr inż. Tadeusz Aleksander Kubiczek (1902-1988)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, budowa i eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 9 lipca 1902 roku w miejscowości Stare Sioło k. Lwowa. Zmarł 4 marca 1988 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studia ukończył na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej (1926).

W 1926 roku uzyskał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i odbył studia specjalistyczne z zakresu mechanizacji górnictwa w Graduate School — University of Pittsburgh, USA.

Pracę w AGH rozpoczął w 1953 roku jako zastępca profesora i wykładowca w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. Pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Techniki i Nauk Technicznych (1961–1962), kierownika Katedry Maszyn i Urządzeń Górniczych (1962-1969), kierownika Zakładu Podziemnych Maszyn Górniczych (od 1962 r.).

W 1965 roku na podstawie pracy "Określenie oporów urabiania rudy siarki ze złóż tarnobrzeskich jako podstawy mechanizacji urabiania", której promotorem był profesor Bolesław Krupiński, uzyskał stopień doktora. W tym samym roku został profesorem AGH.

W 1972 roku otrzymał tytuł profesora.

Dyrektor Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki (1969-1972) na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Górnictwa Podziemnego (od 1970 roku).

W 1972 roku przeszedł na emeryturę.

Autor ponad 100 publikacji, w tym 2 patentów oraz wielu podręczników z zakresu maszyn stosowanych w górnictwie.

Promotor 8 prac doktorskich oraz 6 prac habilitacyjnych.

Członek Komitetu Górnictwa PAN, Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Naftowego, Komitetu Techniczno-Ekonomicznego przy ministrze górnictwa i energetyki, Państwowej Rady Górnictwa. Członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji poświęconych mechanizacji górnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka Honorowa Ratownik Górniczy, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", Złota Odznaka Zasłużonego dla Rozwoju Woj. Katowickiego, Złota Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz liczne nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 54-55, 207, 216, foto]
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 95-96
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 358
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 653
  • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 223, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 56-58, [foto]
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 23. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2012, s. 69-71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 183, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Bęben A.: Profesor Tadeusz Kubiczek (1902-1988) stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 10, s. 40-42, [foto]
  • Jaros J.: "Salamandra"- pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 36
  • Kawecki Z.: Jubileusz 50-lecia pracy w górnictwie prof. dra inż. Tadeusza Kubiczka. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 316. [Seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1971, z. 46., s. 9-12, [foto]