Izydor Stella-Sawicki

Z Historia AGH
Izydor Stella-Sawicki
Izydor Stella-Sawicki.jpg
Nazwisko Stella-Sawicki
Imię / imiona Izydor
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 5 kwietnia 1881
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 19 grudnia 1957
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budownictwo, konstrukcje żelbetowe, geodezja
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1938-1939)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej, Wydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Hutniczy19381939
ProrektorWydziały Politechniczne19451948
ProdziekanWydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii19481950

Prof. zw. dr inż. Izydor Stella-Sawicki (1881–1957)

Dyscyplina/specjalności: budownictwo, konstrukcje żelbetowe, geodezja

Nota biograficzna

Urodził się 5 kwietnia 1881 roku we Lwowie, zmarł 19 grudnia 1957 roku w Krakowie i pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył Politechnikę Lwowską, tutaj w latach 1903–1904 pracował jako asystent w Katedrze Budowy Mostów i Statyki Konstrukcji Budowlanych. W latach 1911–1914 był docentem Krajowej Szkoły Ogrodniczej we Lwowie.

Od 1921 roku docent Akademii Górniczej, a od 1922 roku zastępca prof., następnie od 1922 roku prof. nadzw., a od 1936 roku prof. zw. w Katedrze Budownictwa i Inżynierii, dziekan Wydziału Hutniczego AG 1938-1939.

6 listopada 1939 roku wraz z profesorami uczelni krakowskich aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

Po powrocie w 1940 do 1945 roku pracował na Wydziałe Mierniczym w Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie. Po wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji Politechniki Krakowskiej. Od 1945 roku objął ponownie obowiązki profesora na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczej pełniąc równocześnie kierownictwo Katedry Statyki Budowli i Wytrzymałości Materiałów Politechniki Krakowskiej. W latach 1945/1946 - 1947/1948 był prorektorem Wydziałów Politechnicznych, a w latach 1948/1949 - 1949/1950 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Wydziałów Politechnicznych. Zorganizował na AG Oddział Geodezyjny Wydziałów Politechnicznych, który w 1951 roku po połączeniu z Oddziałem Miernictwa Górniczego pozwolił utworzyć samodzielny Wydział Geodezji Górniczej Akademii o dwóch specjalnościach: geodezji górniczej i geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

Był prekursorem budownictwa żelbetowego w Polsce, współpracował przy wydaniu "Podręcznika Inżynierskiego", wydał wiele podręczników z zakresu budownictwa.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I Klasy, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

 • Konieczna E.: Zawód: inżynier. Kraków 2014, s. 13, 48-55, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 174
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kolegium red. Z. Mendera. Kraków 1987, 5-7, [foto]
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki : 1945-1995. Red. meryt. W. Muszyński. Kraków 1995, s. 14-33, 413-430
 • Politechnika Krakowska 1946-1976. Kolegium red. T. Środulski. Kraków : Politechnika 1976, s. 213-214, 416, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 25
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 27
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 26
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 29
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 13
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 6
 • Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W oprac. J. Kowalczuka. Kraków 2017, s. 251, 306-307, [foto] (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Śleńdziński L.: Powstanie i rozwój Politechniki w latach 1945-1956. W: Politechnika Krakowska : 1945-1970. Pod red. J. Wątorskiego. Kraków 1970, s. 10-14, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 118
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 338
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 130, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 52
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 108, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 90-lecia Wydziału 1922-2012. [AGH]. Kraków 2012, s. 130, [foto]
 • Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 294-295, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 187-190, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 33, [foto]
 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
 • Gomoliszewski J., Kantarek T.: Profesor doktor I. Stella-Sawicki (1881-1957). Zeszyty Naukowe [wyd.] AGH ; nr 17. [Seria] Geodezja 1959, z. 2, s. 11-14, [foto]
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. dr inż. Izydor Stella-Sawicki (1881-1957). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 43-44
 • Prof. dr inż. Izydor Stella-Sawicki : [wspomnienie pośmiertne]. Przegląd Geodezyjny 1958, R. 14, nr 9, s. 361-362
 • Prof. dr inż. Izydor Stella Sawicki zmarł 19 XII 1957 r. Wektor 1957, nr 13 (56), s. 6
 • Śp. Prof. Dr Inż. Izydor Stella-Sawicki. Czasopismo Techniczne 1958, nr 1, s. 22-24, [foto]
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]