Stanisław Rybicki

Z Historia AGH
Stanisław Rybicki
Stanisław Rybicki.jpg
Nazwisko Rybicki
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. de hab. inż.
Data urodzenia 27 kwietnia 1937
Miejsce urodzenia Chełm Lubelski


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geologia inżynierska, geotechnika środowiska
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1988-1991)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. de hab. inż. Stanisław Rybicki (1937-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geologia inżynierska, geotechnika środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 27 kwietnia 1937 roku w Chełmie Lubelskim.

W 1962 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1963 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Katedry Geologii Kopalnianej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Wpływ mikrotektoniki na własności fizyczno-mechaniczne iłów poznańskich kopalni Adamów" uzyskał doktorat.

W 1974 roku został doktorem habilitowanym.

W latach 1985-1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WG-P, a latach 1988-1991 jego dyrektorem.

Od 1994 roku był kierownikiem Katedry Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W 1990 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 2000 roku uzyskał tytuł profesora.

Autor około 150 publikacji, w tym 8 monografii i wydawnictw książkowych i około 180 opracowań dla przemysłu oraz współautor 1 patentu.

Promotor 6 prac doktorskich i około 90 prac magisterskich.

Od 2007 roku na emeryturze.

Do głównych dziedzin zainteresowań naukowych należą geologia inżynierska, geotechnika środowiska, gruntoznastwo i geodynamika.

Członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, International Society for Sail Mechanics and Fundation Engineering, Polskiego Komitetu Geotechniki, Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej (LAEG)

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej", Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Siarkopolu"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rybicki-stanislaw-002003

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 63
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 56
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 307, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 123

Artykuły

Inne


stan na dzień 25.01.2023