Stanisław Raczyński

Z Historia AGH
Stanisław Raczyński
Stanislaw Raczynski.jpg
Nazwisko Raczyński
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 9 października 1938
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności automatyka, robotyka, informatyka, teoria sterowania, elektronika, modelowanie i symulacja komputerowa
Pełnione funkcje Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatyki AGH (1969-1972)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i ElektronikiDr hab. inż. Stanisław Raczyński (1938-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka, robotyka, informatyka, teoria sterowania, elektronika, modelowanie i symulacja komputerowa

Nota biograficzna

Urodził się 9 października 1938 roku w Krakowie.

W 1964 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1964 roku rozpoczął pracę w Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. W 1969 roku na podstawie pracy "Synteza optymalnych układów automatycznej regulacji w oparciu o teorię pól orientorowych" uzyskał doktorat. W tym też roku jako adiunkt pracował w Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej tego Wydziału.

W latach 1969-1972 był dyrektorem Uczelnianego Centrum Informatyki AGH.

W 1977 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał stopień doktora habilitowanego w obszarze teorii sterowania i metod optymalizacji i otrzymał stanowisko docenta.

W latach 1977-1983 był kierownikiem Zakładu Analizy Systemowej w Instytucie Informatyki i Automatyki Wydziału.

W latach 1972-1976 był pracownikiem naukowym w Międzynarodowej Grupie Badawczej w Instytucie Problemów Sterowania w Moskwie.

W latach 1980-1983 brał udział w Europejskich Warsztatach w dziedzinie komputerowych systemów przemysłowych.

W latach 1983-1986 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Narodowym w Meksyku.

W latach 1986-1994 był wiceprezydentem ds. Badań Naukowych w Society for Computer Simulation w San Diego w Kalifornii, a w latach 1994-1999 był tam Dyrektorem Międzynarodowym.

Jego działalność dydaktyczna obejmuje kursy z zakresu teorii sterowania, elektroniki i symulacji komputerowej.

W latach następnych pracował na stanowisku profesora w Universidad Panamericana w Meksyku, Instytut McLeod Nauk Symulacyjnych - obecna siedziba w Hamburgu,

Członek Narodowego Systemu Badań Naukowych w Meksyku, Rady Naukowej Studiów Doktorskich Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu w Meksyku. Jest członkiem seniorem The Society for Computer Simulation w San Diego w Kalifornii.

Autor około 100 publikacji i referatów z zakresu elektroniki, automatyki oraz modelowania i symulacji komputerowej opublikowanych w czasopismach i materiałach pokonferencyjnych oraz 2 patentów.

Promotor 2 doktoratów.

Jest znanym klarnecistą jazzowym. Obecnie współpracuje z grupami bluesowymi w Meksyku, występuje również na koncertach bluesowych w Kalifornii i na Florydzie, USA.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra za Działalność Naukową

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 62-63, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 295, [foto]

Inne


stan na dzień 25.01.2023