Ryszard Henryk Uberman

Z Historia AGH
Ryszard Henryk Uberman
Ryszard Uberman.jpg
Nazwisko Uberman
Imię / imiona Ryszard Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 maja 1937
Miejsce urodzenia Łańcut
Data śmierci 14 września 2023
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, projektowanie kopalń
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego (1980–1992)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Ryszard Henryk Uberman (1937-2023)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, projektowanie kopalń

Nota biograficzna

Urodził się 27 maja 1937 roku w Łańcucie. Zmarł 14 września 2023 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1961 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH ze specjalnością górnictwo odkrywkowe. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Organizacji i Planowania w Górnictwie Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Metody zwiększenia wskaźnika wykorzystania czasu pracy koparek w warunkach eksploatacji selektywnej" uzyskał stopień doktora.

W 1976 roku na podstawie rozprawy z zakresu planowania i eksploatacji otworowej siarki uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1977–1979 był zastępcą dyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego, a następnie w latach 1980–1992 jego dyrektorem.

W 1989 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1975–1979 był kierownikiem Punktu Konsultacyjnego AGH w Zgorzelcu.

W latach 1983–1992 był dyrektorem Zakładu Górniczego w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach.

W 2007 roku przeszedł na emeryturę. Następnie podjął pracę w IGSMiE PAN.

Autor ponad 160 publikacji, w tym monografii, poradnika, podręczników i skryptów akademickich i 1 patentu. Opracowywał ekspertyzy dla ministerstw, Komisji Europejskiej i Banku Światowego.

Promotor 6 rozpraw doktorskich.

Od 2003 roku był redaktorem naczelnym kwartalnika "Górnictwo i Geoinżynieria", był też członkiem Kolegium Redakcyjnego "Górnictwo Odkrywkowe" oraz redaktorem działowym Wydawnictwa Naukowo-Dydaktycznego AGH.

Był rzeczoznawcą MOŚZNiL, w ramach uprawnień osoby prawnej Wydziału Górniczego AGH.

Członek Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Górnictwa PAN, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, przewodniczący Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG. Od 1981 roku był członkiem Rady Naukowej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu i w okresie 1987–2002 jej przewodniczącym.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe, Nagroda zespołowa I stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej za osiągnięcia w dziedzinie techniki

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/uberman-ryszard-001680

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w inżynierii ekologicznej. Red. K. Jopkiewicz, W. Kaczmarek, S. Siemion. Wyd. 3. Warszawa 1997, s. A-263
  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 104, [foto]
  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 103, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 34
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 381-382, [foto]

Artykuły

  • Ostręga A.: Profesor Ryszard Uberman - wspomnienie. Vivat Akademia : AGH 2023, nr 27, s. 40-42, [foto]
  • Profesor Ryszard Uberman - notka biograficzna z okazji 70. rocznicy urodzin. Górnictwo Odkrywkowe 2007, nr 5–6, s. 7–9, [foto]

Inne