Kazimierz Kasiński

Z Historia AGH
Kazimierz Kasiński
Kazimierz Kasinski.jpg
Nazwisko Kasiński
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 4 marca 1869
Miejsce urodzenia Mierzanowice
Data śmierci 18 czerwca 1929
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Górnictwa II AG (1922-1929)
Wydział Wydział GórniczyProf. zw. inż. Kazimierz Kasiński (1869–1929)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 4 marca 1869 roku w Mierzanowicach obok Ostrowca Świętokrzyskiego. Zmarł 18 czerwca 1929 roku w Krakowie i tam został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Początkowo studiował na UW, później przeniósł się do Petersburga (1887). Wychowanek Instytutu Górniczego w Petersburgu.

W latach 1922-1929 związany z AG, kiedy to powołano go na stanowisko prof. zw. w Katedrze Górnictwa II - Wydziału Górniczego.

Zorganizował od podstaw katedrę, opracował tematykę wykładów i zakres ćwiczeń.

Był znakomitym dydaktykiem z ogromnym doświadczeniem przemysłowym co pozwoliło mu prowadzić wykłady na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym.

Opublikował kilka artykułów o zasobach kopalnych Polski. Główną jego publikacją był skrypt uczelniany „Górnictwo II”, który ujął w gruntowny sposób zagadnienia transportu kopalnianego i obudowy kopalnianej.

Odznaczenia i nagrody

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 74
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 94-95, [foto]
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 15. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa 2004, s. 55-57, [foto]
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 114
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 143
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Kraków 1965, s. 109-111, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
  • Jahoda K.: Krakowscy Górnicy. Przegląd Górniczy 1990, T. 46, nr 5, s. 20-23, [foto]
  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (7). Przegląd Górniczy 1992, T. 48, nr 12, s. 20