Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
A
1 czerwca 1998  +
C
1 grudnia 1954  +
K
1 grudnia 1965  +
C
1 grudnia 1990  +
B
1 grudnia 1998  +
R
1 kwietnia 1973  +
C
1 kwietnia 1978  +
K
1 kwietnia 1982  +
M
1 kwietnia 2017  +
N
1 kwietnia 2020  +
P
1 lipca 2013  +
O
1 lipca 2015  +
W
1 listopada 1972  +
D
1 listopada 1986  +
P
1 luty 2019  +
K
J
1 maja 1988  +
L
1 marca 1962  +
S
1 marca 1970  +
W
1 marca 1990  +
D
1 marca 2016  +
S
1 października 1944  +
1 października 1948  +
Ż
1 października 1994  +
K
1 października 2017  +
G
1 sierpnia 1951  +
Ż
P
1 sierpnia 2007  +
S
1 stycznia 1999  +
H
1 stycznia 2010  +
G
1 stycznia 2022  +
H
1 września 1979  +
E
1 września 1979  +
S
1 września 1989  +
K
1 września 2008  +
O
1 września 2015  +
S
10 czerwca 2008  +
M
10 czerwca 2011  +
G
10 grudnia 1965  +
10 grudnia 2012  +
B
I
10 grudnia 2019  +
P
10 grudnia 2021  +
D
10 grudnia 2023  +
S
10 kwietnia 1969  +
M
10 kwietnia 1996  +
S
P
10 kwietnia 2009  +
O
10 kwietnia 2023  +
S
10 lipca 1981  +
K
10 listopada 1969  +
10 listopada 2003  +
S
G
10 lutego 2024  +
K
10 luty 2020  +
M
10 marca 2015  +
P
10 października 2014  +
S
10 sierpnia 2005  +
K
10 sierpnia 2022  +
P
10 września 1977  +
R
10 września 2014  +
D
11 czerwca 1943  +
M
11 czerwca 1960  +
11 czerwca 1981  +
P
11 grudnia 2005  +
F
11 grudnia 2008  +
B
11 grudnia 2020  +
P
11 kwietnia 2004  +
F
11 lipca 1982  +
B
11 lipca 1993  +
11 lipca 2017  +
Ł
11 lipca 2018  +
K
11 lipca 2020  +
L
11 listopada 1944  +
11 listopada 2014  +
Z
11 marca 1996  +
K
11 marca 2004  +
W
L
W
11 października 2017  +
B
11 października 2018  +
C
11 września 1954  +
K
11 września 1996  +
M
12 czerwca 1941  +
K
12 czerwca 1993  +
L
12 czerwca 2000  +
O
12 czerwca 2001  +
M
12 czerwca 2004  +
C
12 czerwca 2020  +
G
12 grudnia 2022  +
B
12 kwietnia 1944  +
P
12 kwietnia 1962  +
12 kwietnia 2000  +
W
12 lipca 1942  +
B
12 lipca 2002  +
S
12 lipiec 1969  +
K
12 listopada 1982  +
C
12 listopada 2022  +
K
12 lutego 1959  +
G
12 lutego 2016  +
P
12 maja 1942  +
J
12 maja 1944  +
P
12 maja 1947  +
K
12 maja 1977  +
N
12 maja 2001  +
Ł
12 maja 2018  +
B
12 marca 1973  +
J
12 marca 2012  +
M
12 marca 2019  +
12 października 1984  +
B
12 sierpnia 1999  +
Ł
12 sierpnia 2007  +
B
12 sierpnia 2007  +
M
12 września 2013  +
13 czerwca 1952  +
K
13 czerwca 1991  +
D
13 czerwca 2013  +
Z
13 grudnia 2004  +
F
P
13 grudnia 2022  +
R
13 kwietnia 2019  +
W
13 lipca 1968  +
K
13 lipca 1978  +
Ś
13 listopada 2019  +
J
13 lutego 1941  +
B
13 lutego 1994  +
13 lutego 2002  +
K
13 lutego 2010  +
P
13 lutego 2017  +
O
13 maja 2019  +
Z
13 marca 1970  +
K
13 marca 1978  +
G
13 marca 1988  +
K
13 marca 2004  +
H
13 marca 2018  +
B
13 marca 2022  +
H
13 października 2016  +
S
13 sierpnia 1931  +
B
13 sierpnia 2016  +
F
13 stycznia 2013  +
J
13 stycznia 2022  +
S
M
14 czerwca 1996  +
B
14 czerwca 2010  +
Z
14 kwietnia 1940  +
P
14 kwietnia 1990  +
G
14 kwietnia 1991  +
14 kwietnia 2013  +
Ś
14 kwietnia 2021  +
C
14 listopada 2020  +
G
14 listopada 2020  +
T
14 lutego 1980  +
P
14 maja 1976  +
O
14 marca 1982  +
S
14 października 1945  +
L
14 października 1968  +
K
14 października 1997  +
14 października 2006  +
14 stycznia 1973  +
G
14 stycznia 1975  +
W
14 stycznia 1987  +
P
14 stycznia 2016  +
S
14 stycznia 2018  +
B
14 września 1958  +
M
14 września 2019  +
U
14 września 2023  +
D
15 lutego 2001  +
M
15 czerwca 2008  +
S
15 grudnia 1943  +
M
15 grudnia 1961  +
15 grudnia 1975  +
S
15 kwietnia 1996  +
J
15 kwietnia 1998  +
K
15 kwietnia 2010  +
15 kwietnia 2019  +
15 kwietnia 2023  +
I
15 lipca 1994  +
D
15 listopada 1989  +
B
15 listopada 1999  +
W
15 listopada 2023  +
K
15 lutego 2015  +
Z
M
15 maja 2001  +
B
15 maja 2021  +
S
15 marca 1969  +
N
15 marca 2017  +
S
15 października 2008  +
15 sierpnia 2000  +
J
15 sierpnia 2000  +
Ż
15 stycznia 2007  +
N
15 września 1964  +
B
15 września 1998  +
S
15 września 2022  +
B
16 czerwca 2000  +
E
16 czerwca 1987  +
J
K
16 kwietnia 1966  +
D
16 kwietnia 2008  +
B
K
16 lipca 2016  +
16 listopada 1998  +
16 listopada 2018  +
J
16 lutego 1970  +
K
16 lutego 1981  +
D
16 lutego 2012  +
S
16 maja 1925  +
L
16 maja 1996  +
Z
16 maja 2003  +
S
D
16 marca 2009  +
16 marca 2022  +
G
16 października 2000  +
Ł
16 października 2014  +
K
16 października 2018  +
N
16 października 2020  +
P
16 sierpnia 2004  +
Z
16 stycznia 1978  +
Ż
16 września 1965  +
S
16 września 2012  +
B
K
17 grudnia 1964  +
M
17 grudnia 1997  +
F
17 grudnia 2023  +
S
17 kwietnia 1928  +
K
17 kwietnia 1985  +
W
17 kwietnia 1993  +
N
17 kwietnia 2017  +
Ś
17 lipca 2017  +
B
17 listopada 1954  +
S
17 listopada 2009  +
A
17 luty 2019  +
Z
17 maja 2007  +
M
17 marca 1946  +
C
17 marca 2005  +
A
17 marca 2013  +
M
17 marca 2021  +
T
17 października 1961  +
S
17 października 1972  +
K
17 października 2013  +
Ś
17 października 2020  +
K
17 sierpnia 1939  +
C
17 sierpnia 1992  +
W
17 sierpnia 1993  +
H
17 września 1977  +
T
17 września 1999  +
F
17 września 2010  +
K
18 czerwca 1929  +
H
18 czerwca 1974  +
S
18 czerwca 2018  +
W
18 czerwca 2019  +