Jerzy Ryszard Pasternak

Z Historia AGH
Jerzy Ryszard Pasternak
Jerzy Pasternak.jpg
Nazwisko Pasternak
Imię / imiona Jerzy Ryszard
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 3 luty 1937
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 14 stycznia 2016
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności elektronika, elektryka, elektrotermia
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab. inż, prof AGH Jerzy Ryszard Pasternak (1939-2016)

Dyscyplina/specjalności:elektronika, elektryka, elektrotermia

Nota biograficzna

Urodził się 3 lutego 1937 roku w Krakowie. Zmarł 14 stycznia 2016 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Batowickim.

W 1955 roku podjął studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowi, które ukończył, w 1962 roku i uzyskał dyplom magistra inżyniera w zakresie elektrotechniki. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony w Zakładzie Elektrotermii Katedry Elektrotechniki Hutniczej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W 1971 roku na podstawie pracy "Praca elektrotermicznego urządzenia indukcyjnego zasilanego z potrajacza częstotliwości" w Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych tegoż Wydziału uzyskał tytuł naukowy doktora. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od maja 1999 roku do przejścia na emeryturę w 2007 roku był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2001 – 2005 pełnił funkcję zastępcy kierownika Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

Jego główne zainteresowania naukowe związane były z elektrotermią. Posiadał cenną umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką.

W latach 1990-1996 przez dwie kadencje pełnił funkcję rzecznika Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej. Przez ponad 20 lat był członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w latach 1994-1999 pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów zaocznych. Przez szereg lat był organizatorem dydaktyki w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych oraz członkiem Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika „Elektrotechnika” oraz członkiem Jury Konkursu „DIAMENTY AGH”.

Był autorem ponad 50 publikacji oraz kilkudziesięciu referatów konferencyjnych wygłoszonych na konferencjach w kraju i za granicą. Był autorem i współautorem kilka patentów. Uczestniczył w realizacji około 60 prac naukowo - badawczych realizowanych na zlecenie przemysłu, w większości jako główny wykonawca i kierownik zespołu wykonawców. Był promotorem jednego doktoratu oraz recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych. Wypromował ponad 220 magistrów inżynierów i inżynierów elektryków.

Oprócz pracy dydaktycznej w AGH prowadził przez kilka lat wykłady z elektrotermii w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach oraz w Politechnice Opolskiej.

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przez kilka kadencji pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła SEP nr 16 przy AGH oraz wielokrotnie był członkiem Jury Konkursu im. prof. Kazimierza Bisztygi na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Był członkiem Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP. Był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 78 ds. Elektrotermii przemysłowej. W 1975 roku został wybrany do Komisji Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Przez kilkanaście lat włączał się w działalność Studenckiego Koła Naukowego „ELEKTROTERMIA” i w organizację Studenckich Sekcji Kół Naukowych Pionu Hutniczego, Sekcja Elektrotermii. Zasiadał w Jury, w tym jako Przewodniczący tej Sekcji. Prowadził aktywną działalność w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako członek Rady Oddziałowej ZNP na Wydziale EGiH AGH. Przez kilkadziesiąt lat był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, wygłaszał referaty na zebraniach naukowych PTETiS.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka ZNP, Srebrna Odznaka Honorowa SITPH, Nagroda Rektora AGH - wielokrotnie.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pasternak-jerzy-005002

Źródła do biogramu

Książki

  • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 187-190, [foto]
  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. s. 755
  • [Skład Osobowy AGH... 1963/64]. Kraków 1964, s. 127
  • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 2. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2019, s. 107-109, [foto]
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. [AGH]. Kraków 1999, s. 62-63
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 57, portr.

Artykuły

  • Dziennik Polski 2016, nr 13 (18 I 2016), s. A10 [nekr.]
  • Strzałka J.: Profesor Jerzy Pasternak (1937-2016) - wspomnienie. Biuletyn AGH 2016, nr 99, s. 27, [foto]

Inne