Lew Nikołajewicz Kiell

Z Historia AGH
Lew Nikołajewicz Kiell
Lew Kiell.jpg
Nazwisko Kiell
Imię / imiona Lew Nikołajewicz
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 19 listopada 1912
Data śmierci 13 lipca 1978
Dyscyplina/specjalności geodezja, geodezja górnicza, fotogrametria


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1975
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie geodezji górniczej i fotogrametrii oraz za zacieśnianie współpracy między szkolnictwem wyższym ZSRR i PRL

Prof. dr Lew Nikołajewicz Kiell (1912-1978)

(Лев Николаевич Келль)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, geodezja górnicza, fotogrametria

Nota biograficzna

Urodził się 19 listopada 1912 roku, zmarł 13 lipca 1978 roku.

Studia akademickie odbył w w Leningradzkim Instytucie Górniczym w latach 1929-1934 i uzyskał dyplom inżyniera geodety górniczego.

W latach 1936-1939 był asystentem i odbył studia aspiranckie w macierzystym Instytucie, uzyskując stopień kandydata nauk technicznych. W 1940 został mianowany docentem, w 1953 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1954 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1940-1947 był oddelegowany na ekspedycję geodezyjno-górniczą na Daleki Wschód jako kierownik służby geodezyjno-topograficznej.

W latach 1953-1963 był prorektorem, a następnie rektorem (1963-1978) Instytutu Górniczego im. G. V. Plechanowa w Leningradzie. Kierownik Katedry Geodezji i Fotogrametrii na Wydziale Geodezji Górniczej tegoż Instytutu (1971-1978).

Uczestniczył w międzynarodowej współpracy w dziedzinie geodezji i fotogrametrii; współpracował m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Autor publikacji z zakresu geodezji i fotogrametrii opublikowanych przede wszystkim w wydawnictwach Leningradzkiego Instytutu Górnictwa.

Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej 1975.

Odznaczenia i nagrody

Zasłużony Pracownik Nauki i Techniki RFSRR, Order Lenina

Źródła do biogramu

Książki

  • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.:] Doktorzy honoris causa AGH, s. [6], [foto]

Artykuły

  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 30.10.1975], s. 24-30
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

  • Келль, Лев Николаевич [online] [przeglądany 10.02.2017]. Dostępny: http://istgeodez.com/kell-lev-nikolaevich/
  • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH
  • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora AGH