Marian Teofil Wagner

Z Historia AGH
Marian Teofil Wagner
Marian Wagner.jpg
Nazwisko Wagner
Imię / imiona Marian Teofil
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 stycznia 1950
Miejsce urodzenia Ruda Śląska
Data śmierci 15 listopada 2023
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia złóż, górnictwo i geologia inżynierska, technologia chemiczna, petrologia i sedymentologia węgla, geochemia węgla, geologia złóż węgla
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Marian Teofil Wagner (1950-2023)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia złóż, geologia złóż węgla, górnictwo i geologia inżynierska, technologia chemiczna, petrologia i sedymentologia węgla, geochemia węgla

Nota biograficzna

Urodził się 2 stycznia 1950 roku w Rudzie Śląskiej. Zmarł 15 listopada 2023 roku. Pochowany na Cmentarzu w Borku Fałęckim w Krakowie.

W 1974 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Węgla Brunatnego Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Zmienność litologiczno-petrograficzna i warunki sedymentacji skał trzeciorzędowych znad pokładu węgla brunatnego Henryk w rejonie Głogowa (monoklina przedsudecka)", której promotorem był profesor Kazimierz Matl, uzyskał stopień doktora.

W 1997 roku na podstawie rozprawy "Brunatny węgiel bitumiczny ze złóż Turów i Bełchatów w świetle badań petrograficzno-chemicznych i sedymentologicznych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1999-2002 kierował Zakładem Geologii Złóż Węgla Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Od 2000 roku był profesorem AGH.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Geologii Złożowej i Górniczej.

W 2016 roku otrzymał tytuł profesora.

Promotor 4 prac doktorskich. Recenzował liczne prace doktorskie i habilitacyjne.

Autor ponad 100 publikacji.

Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP). Ponadto był członkiem założycielem i sekretarzem Sekcji Petrologii Węgla Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wagner-marian-003735

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 214
  • [Skład Osobowy AGH … 1966-67]. Kraków 1967, s. 15
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s.383
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 62-71

Inne