Olga Nielubowicz

Z Historia AGH
Olga Nielubowicz
Olga Nielubowicz.jpg
Nazwisko Nielubowicz
Imię / imiona Olga
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 3 listopada 1915
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 12 maja 2001
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, obróbka cieplna, krystalografia, rentgenografia, technologia metali
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Doc. dr inż. Olga Nielubowicz (1915-2001)

Dyscyplina/specjalności:inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, obróbka cieplna, krystalografia, rentgenografia, technologia metali

Nota biograficzna

Urodziła się 3 listopada 1915 roku w Krakowie. Zmarła 12 maja 2001 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1934 roku zdała egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Królowej Wandy W Krakowie.

W 1934 roku rozpoczęła studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. Wybuch wojny uniemożliwił kontynuowanie studiów. Studia ukończyła w 1945 roku wykonując pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Aleksandra Krupkowskiego na wydziale Hutniczym. Był to pierwszy w Polsce dyplom mgr. inż. nadany kobiecie.

1 lutego 1946 roku została asystentem w Zakładzie Metalografii Wydziału Hutniczego AG na Krzemionkach. W 1961 roku obroniła, na Wydziale Metalurgicznym, pracę doktorska "Oznaczanie integralnej rozszerzalności cieplnej międzymetalicznych związków elektronowych". Od 1 października 1954 roku do 1 października 1967 roku pełniła obowiązki adiunkta, następnie została mianowana starszym wykładowcą. 1 listopada 1976 roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna mianowała Ją docentem.

W czasie swojej wieloletniej pracy dydaktycznej prowadziła zarówno ćwiczenia, jak i wykłady z wielu przedmiotów tematycznie związanych z Jej specjalizacją na wydziałach: Hutniczym, Metalurgicznym, Odlewniczym oraz Maszyn Górniczych i Hutniczych. Oprócz wykładów i ćwiczeń w AGH prowadziła wykłady w Szkole Inżynierskiej w Kielcach. Poza wykładami kierowała samodzielnie pracami dyplomowymi na Sekcji Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej zarówno w AGH, jak i w Kielcach.

Poza działalnością dydaktyczną angażowała się w wiele innych prac o charakterze społecznym lub organizacyjnym.

1 października 1983 roku przeszła na emeryturę.

Autorka ponad 20 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga Kraków 2012, s. 145-147, [foto] 2012
  • Docent Olga Nielubowicz. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 62, 73-74, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 109
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 67
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s.247
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 88-89, [foto]

Inne

  • Wniosek o powołanie na stanowisko docenta w Instytucie Metalurgii AGH dr inż. Olgę Nielubowicz. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 30.10.1975], s. 38-39