Jerzy Łoskiewicz

Z Historia AGH
Jerzy Łoskiewicz
Jerzy Łoskiewicz.jpg
Nazwisko Łoskiewicz
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr. hab. inż.
Data urodzenia 28 września 1929
Miejsce urodzenia Kowel
Data śmierci 11 lipca 2018
Miejsce śmierci Rockville
Dyscyplina/specjalności fizyka
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i HutniczejProf. dr. hab. inż. Jerzy Łoskiewicz (1929-2018)

Dyscyplina/specjalności: fizyka

Nota biograficzna

Urodził się 28 września 1929 roku w Kowlu w woj. wołyńskim. Zmarł 11 lipca 2018 roku w Rockville, w stanie Maryland, w Stanach Zjednoczonych. 4 września 2018 roku pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1952 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Hutniczy AGH. W roku akademickim 1952/53 został zastępcą asystenta w Zakładzie Fizyki Technicznej Katedry Fizyki Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH, który w 1957 roku zmienił nazwę na na Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W następnym roku już, jako magister inżynier był asystentem. Następnie jako, starszy asystent pracował w AGH do 1961 roku.

W latach 1957-2001 był pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kierownik Zakładu Fizyki Środowiska i Transportu Promieniowania.

W latach 1985-1992 profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Fizyki Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomiczne, a następnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Był wybitnym fizykiem, tłumaczem książek dotyczących fizyki, mentorem i wychowawcą wielu młodych fizyków. Recenzentem prac doktorskich

Autor wielu publikacji, w tym kilkunastu książek.

Od 1987 roku członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Odznaczenia i nagrody

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. [T.] 2 Pion hutniczy. Kraków 1979 , s. 114
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 120, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 129
  • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1960, s. 141

Inne


stan na dzień 29.06.2019