Leopolda Nawara

Z Historia AGH
Leopolda Nawara
Nazwisko Nawara
Imię / imiona Leopolda
Tytuły / stanowiska Doc. dr


Data śmierci 17 kwietnia 2017
Dyscyplina/specjalności ergonomia, wibroakustyka
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i HutniczychDoc. dr Leopolda Nawara (-2017)

Dyscyplina/specjalności:ergonomia, wibroakustyka

Nota biograficzna

Zmarła 17 czerwca 2017 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1960 roku rozpoczęła pracę starszego asystenta w Katedrze i Zakładzie Bezpieczeństwa pracy Wydziału Górniczego AGH.

W 1960 roku na podstawie pracy "Zmiana przepuszczalności skał porowatych na skutek przepływu dużych ilości gazu sztucznego" uzyskała doktorat, następnie otrzymała stanowisko adiunkta.

Od 1968 roku pracowała w Zakładzie Ochrony Pracy w Przemyśle Katedry Nauki o Pracy i Ochronie Pracy WG.

W 1970 roku otrzymała stanowisko docenta i została kierownikiem Zakładu Prawa Pracy i Ochrony Pracy Instytutu Nauk Społecznych AGH. W 1974 roku Zakład zmienił nazwę na Zakład Ergonomii i Ochrony Pracy. Na początku lat 80-tych przestała być kierownikiem.

W 1981 roku na Wydziale Metalurgicznym podstawie rozprawy "Badania przebiegu zjawiska rozprzestrzeniania się płomienia w zawiesinie pyłów palnych w powietrzu" uzyskała stopień doktora habilitowanego, jednakże najprawdopodobniej habilitacja ta nie zyskała zatwierdzenia

W roku akademickim 1986/1987 była docentem w Zakładzie Ergonomii Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych.

W 1991 roku po raz ostatni jej nazwisko pojawia się w spisie pracowników AGH.

Źródła do biogramu

Książki

 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 84
 • [Skład Osobowy AGH … 1960/61]. Kraków 1960, s. 34
 • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 22
 • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 42
 • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 105
 • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 127
 • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 118
 • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 91, 101
 • [Skład Osobowy AGH … 1991]. Kraków 1991, s. 159

Artykuły

 • Dziennik Polski 2017, nr 97 (27 IV 2017), s. A9 [nekr.]

Inne

 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 9.07.2019]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/