Władysław Jan Limanowski

Z Historia AGH
Władysław Jan Limanowski
Nazwisko Limanowski
Imię / imiona Władysław Jan
Tytuły / stanowiska Dr filozofii
Data urodzenia 27 listopada 1895
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 11 listopada 1944
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia
Wydział Wydział HutniczyDr filozofii Władysław Jan Limanowski (1895–1944)

Dyscyplina/specjalności: chemia

Nota biograficzna

Urodził się 27 listopada 1895 roku w Krakowie. Zmarł 11 listopada 1944 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1915 roku zapisał się na Wydział Filozoficzny UJ w charakterze słuchacza nadzwyczajnego, ale z powodu wojny był zmuszony przerwać naukę. Od 1919 roku kontynuował studia chemiczne, uzyskując w 1921 roku absolutorium.

W 1921 roku otrzymał nominację na zastępcę asystenta w Katedrze Chemii Ogólnej Wydziału Hutniczego AG, awansując w 1924 roku na młodszego asystenta, a w 1930 roku na starszego asystenta. W 1929 roku uzyskał stopień doktora filozofii z zakresu chemii. Równolegle z zajęciami na AG wykładał chemię na Wydziale Chemicznym Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie.

Podczas okupacji niemieckiej w dalszym ciągu kontynuował pracę nauczycielską w Szkole Przemysłowej. Przeżycia wojenne bardzo niekorzystnie wpłynęły na Jego stan zdrowia.

Źródła do biogramu

Książki

  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 127-128, (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)