Zbigniew Kasina

Z Historia AGH
Zbigniew Kasina
Nazwisko Kasina
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 21 grudnia 1945
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 15 lutego 2015
Dyscyplina/specjalności Geologia, Górnictwo i geologia inżynierska, Informatyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina (1925-2015)

Dyscyplina/specjalności: geologia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 21 grudnia 1945 roku w Krakowie. Zmarł 15 lutego 2015 roku, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na AGH w 1969 roku. Dr – AGH 1973, dr hab. - AGH 1981, prof. nadzw. AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – 1992. Profesor zwyczajny – 2002.

Pracę w AGH rozpoczął w 1969 roku. Długoletni pracownik Katedry Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Kierownik Pracowni Metodyki Przetwarzania Sejsmicznego.

W latach 1992-1994 ekspert Ministra Edukacji Narodowej.

Autor ponad 70 publikacji.

Członek Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk od 1970 roku, European Geophysical Society (SEG) od 1977 roku, Komitetu Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności od 1999 roku.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa Zasłużony dla Polskiej Geologii, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa I stopnia, Nagroda Ministra NSWiT, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej indywidualna III stopnia.

Bibliografia publikacji

http://bpp.agh.edu.pl/autor/kasina-zbigniew-02060

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 143

Artykuły

  • Dziennik Polski 2015, nr 40 (18 lutego 2015), s. A10 [nekr.]