Jerzy Tokarski

Z Historia AGH
Jerzy Tokarski
Jerzy Tokarski.jpg
Nazwisko Tokarski
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Data urodzenia 27 stycznia 1890
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 14 lutego 1980
Dyscyplina/specjalności maszynoznawstwo
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiMgr inż. Jerzy Tokarski (1890–1980)

Dyscyplina/specjalności: maszynoznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 27 stycznia 1890 roku w Krakowie. Zmarł 14 lutego 1980 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej w 1911 roku.

Jeszcze w okresie studiów współpracował naukowo na Politechnice Lwowskiej ze swoim profesorem dr. inż. Janem Krauze nad przygotowaniem atlasu części maszyn. Pracę tę kontynuował w Akademii Górniczej w Krakowie od 1919 roku jako asystent profesora na Wydziale Górniczym. Potem został adiunktem przy Katedrze Części Maszyn Transportowych. Prowadził zajęcia z maszynoznawstwa i maszyn udźwigowych, rysunku technicznego do 1948 roku. Podobne wykłady prowadził na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej.

Głównym miejscem pracy przez ponad 50 lat były Wodociągi Miejskie w Krakowie, w których podjął pracę w 1912 roku, dochodząc do stanowiska wicedyrektora. Zajmował się wydziałem ruchu, warsztatem oraz sprawami inwestycyjnymi i konserwacyjnymi. Wykonał również kilka prac zleconych dla innych instytucji między innymi: stan wodociągów w Polsce od czasów najdawniejszych do 1945 roku, wpływ ścieków krakowskich na betony i metale, a także szereg opracowań dla Instytutu Gospodarki Komunalnej w Warszawie, mających na celu poprawę działalności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich unowocześnienie.

Był członkiem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego (prezes w latach 1949–1980), Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (długoletnim przewodniczący do 1952 roku). Twórca i przewodniczący Grupy Rzeczoznawców przy PZTIS.

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Jerzy Tokarski 1890-1980. Czasopismo Techniczne 1996, nr 5-6, s. 26-28, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 27.09.2018]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/