Irena Słomska

Z Historia AGH
Irena Słomska
Irena Slomska.jpg
Nazwisko Słomska
Imię / imiona Irena
Tytuły / stanowiska Dr hab.
Data urodzenia 2 stycznia 1927
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 15 października 2008
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, hutnicza gospodarka cieplna
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr hab. Irena Słomska (1927–2008)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, hutnicza gospodarka cieplna

Nota biograficzna

Urodziła się 2 stycznia 1927 roku we Lwowie. Zmarła 15 października 2008 roku w Krakowie. Została pochowana na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJ w Krakowie (1952).

W 1964 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Metalurgicznym AGH, następnie w 1973 — dr hab.

Od 1954 roku związana z Wydziałem Metalurgicznym AGH. Początkowo asystent, a od 1956 starszy asystent, w Katedrze Gospodarki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego. W latach 1964–1975 adiunkt, a 1975–1991 docent.

Od 1991 roku na emeryturze.

Promotor i recenzent łącznie 32 prac magisterskich z hutniczej gospodarki cieplnej na Wydziale Metalurgicznym AGH 1964–1991. Była członkiem Rady Wydziału 1973–1991. Pełniła, przez wiele lat, opiekę nad domami akademickimi w Miasteczku Studenckim AGH Kraków.

Jako pierwsza kobieta na Wydziale Metalurgicznym AGH obroniła pracę habilitacyjną w 1973 roku.

Należała do następujących organizacji: Tow. Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach 1969–1984, udział w rozwoju i popularyzacji dziejów polskiej myśli technicznej; Stow. Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, prace naukowe, dyplom konkursu Oddz. Hutn. Żelaza i Stali 1986; Koło Naukowe Historii Hutnictwa „Officina Ferraria” AGH Kraków 1971–1991.

Autorka 20 publikacji (w tym jednej książki) oraz 3 patentów.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrody i dyplomy Rektora AGH - 13-krotnie za działalność dydaktyczno-wychowawczą, 4-krotnie za działalność naukową, 3 nagrody Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienia: Złoty Medal Honorowy (nr 93 za zasługi dla Wydziału Metalurgicznego AGH), Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat)”, dyplom z okazji jubileuszu 40-lecia pracy w AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 187-188, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 327, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 123-124, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951); Wydział Metalurgiczny (1951-1993); Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału 1922-2012. [AGH]. Oprac. red. B. Pawłowski. Kraków 2012, s. 123-124

Artykuły

  • Dziennik Polski 2008, nr 246 (20 X 2008), s. 16 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2008, nr 248 (22 X 2008), s. 12 [nekr.]
  • Telejko T.: Wspomnienie o doc. dr hab. Irenie Słomskiej. Biuletyn AGH 2008, nr 12, s. 27, [foto]

Inne

  • Wniosek o powołanie na stanowisko docenta dr hab. Ireny Słomskiej w Instytucie Metalurgii. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 6.11.1974], s. 27-28