Zbigniew Andrzej Piotrowski

Z Historia AGH
Zbigniew Andrzej Piotrowski
Zbigniew Piotrowski.jpg
Nazwisko Piotrowski
Imię / imiona Zbigniew Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. nadzw. AGH
Data urodzenia 19 stycznia 1947
Miejsce urodzenia Lublin
Data śmierci 10 października 2014
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, eksploatacja podziemna złóż, gospodarka odpadami, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. nadzw. AGH Zbigniew Andrzej Piotrowski (1947–2014)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, eksploatacja podziemna złóż, gospodarka odpadami, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Nota biograficzna

Urodził się 19 stycznia 1947 roku w Lublinie. Zmarł 10 października 2014 roku. Został pochowany na cmentarzu w Starym Sączu.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w 1972 roku.

Od 1973 roku pracował na Wydziale Górniczym (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1998 roku, na podstawie pracy "Technologiczne i ekologiczne uwarunkowania lokowania w pustkach podziemnych produktów odsiarczania spalin metodą półsuchą" napisanej pod kierunkiem prof. Macieja Mazurkiewicza, został doktorem nauk technicznych na Wydziale Górniczym AGH.

W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Od 2012 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH.

Współpracował z Instytutem Mechaniki Górotworu i Instytutem Gospodarki Surowcami i Energią PAN, z Głównym Instytutem Górnictwa, Z Politechniką Śląską oraz z wieloma firmami i kopalniami.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książek i patentów.

Członek NOT od 1973 roku.

Odznaczenia i nagrody

Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Srebrny Krzyż Zasługi, Zespołowa Nagroda II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Górnictwa i Energetyki, Dyrektor Górniczy I Stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/piotrowski-zbigniew-001714

Źródła do biogramu

Książki

 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 14-295
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 279, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2015, nr 237 (11-12 X 2015), s. A6 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2015, nr 238 (13 X 2015), s. A13 [nekr.]
 • Informacje kadrowe. Biuletyn AGH 2012, nr 56-57, s. 20
 • Mazurkiewicz M.: Zbyszek. IM Inżynieria Mineralna 2014, R. 15, nr 2, s. 295-298, [foto]
 • Mazurkiewicz M.: Zbyszek - wspomnienie. Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 20-22, [foto]
 • Sulima Z.: Tablica pamięci prof. Piotra Tomczyka. Biuletyn AGH 2014, s. 22

Inne

 • Baza DOKTOR (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH), rek. 1465
 • Baza HABI (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH), rek. 1061
 • Odznaczenia dla pracowników pionu górniczego AGH ... [online] [przeglądany 17.02.2021]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2005/_137/20_01_137.html