Zbigniew Jan Jura

Z Historia AGH
Zbigniew Jan Jura
Zbigniew Jura.jpg
Nazwisko Jura
Imię / imiona Zbigniew Jan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1930
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 1 maja 1988
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności aerologia górnicza
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Zbigniew Jan Jura (1930–1988)

Dyscyplina/specjalności: aerologia górnicza

Nota biograficzna

Urodził się w 1930 roku w Krakowie, zmarł 1 maja 1988 roku także w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH.

Już podczas studiów pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Aerologii i Hydromechaniki Górniczej AGH.

Pracował także w Żupie Solnej w Wieliczce, Kopalni Rud Żelaznych k. Częstochowy, Kopalni Węgla Kamiennego k. Rybnika. Jednocześnie pracował naukowo; pracę doktorską obronił w 1963 roku.

Na stanowisku adiunkta w Zakładzie Aerologii Górniczej Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górniczego pracował od 1963 roku do śmierci w 1988 roku.

Był autorem 40 prac naukowych i publikacji ogłoszonych w kraju i za granicą, współautorem ok. 100 ekspertyz dla przemysłu.

Był członkiem Zespołu Naukowego AGH ds. zabezpieczenia pod względem górniczym zabytkowych obiektów w Polsce, członkiem sekcji Aerologii Górniczej PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 83-84, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 134-135

Artykuły

  • Czekajowski R., Jóźkiewicz S.: Górnicy z pomocą AGH ratują starówki zabytkowych miast. (Część I) : Kłodzko. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73, s. 11-12, [foto]
  • Czekajowski R., Jóźkiewicz S., Ropski S.: Doktor Inżynier-Górnik Zbigniew Jan Jura Nauczyciel Akademicki AGH : (1930-1988). Górnictwo : kwartalnik [wyd. AGH] 1988, z. 3, s. 197-199, [foto]

Inne

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online][przeglądany 18.12.2017]. Dostępny w: www.rakowice.eu