Teresa Śmigielska

Z Historia AGH
Teresa Śmigielska
Teresa Śmigielska.jpg
Nazwisko Śmigielska
Imię / imiona Teresa
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 20 marca 1927
Miejsce urodzenia Borysław
Data śmierci 17 lipca 2017
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności paleontologia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr Teresa Śmigielska (1927-2017)

Dyscyplina/specjalności: paleontologia

Nota biograficzna

Urodziła się 20 marca 1927 roku w Borysławiu. Zmarła 17 lipca 2017 roku w Krakowie. Pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1948 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów podjęła pracę jako asystent techniczny w pracowni biologicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Była też absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

Stopień magistra biologii uzyskała w 1952 roku, a w roku następnym rozpoczęła pracę w Katedrze Paleontologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej na stanowisku starszego asystenta.

Równocześnie w Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowywała pracę doktorską pt. "Otolity ryb z tortonu południowej Polski", którą obroniła w 1964 roku. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk przyrodniczych, kontynuowała pracę w AGH na stanowisku adiunkta.

Działalność naukowo-badawcza to dwa główne zakresy tematyczne: otolity ryb mioceńskich oraz otwrnice młodszego i starszego trzeciorzędu. Efektem prowadzonych badań było oznaczenie 159 gatunków otwornic, w tym 8 nowych i jednej nowej odmiany. Za pracę pt. "Otolity ryb z tortonu południowej Polski", opublikowaną w 1966 roku, uzyskała naukową nagrodę im. Ludwika Zejsznera.

Opublikowała ok. 50 prac naukowych.

W latach 1958-1987 była członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a jako kresowianka należała do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda im. Ludwika Zejsznera

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 66
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń. Gliwice 2004, s. 365

Artykuły

  • Dziennik Polski 2017, nr 167 (20 VII 2017), s. A15 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2017, nr 168 (21 VII 2017), s. A15 [nekr.]
  • Mochnacka K.: Teresa Śmigielska 1927-2017. Przegląd Geologiczny 2018, Vol. 66, nr 3, s. 141, [foto]
  • Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17