Józef Marian Morozewicz

Z Historia AGH
Józef Marian Morozewicz
Jozef Morozewicz.jpg
Nazwisko Morozewicz
Imię / imiona Józef Marian
Tytuły / stanowiska Prof. zw.
Data urodzenia 27 marca 1865
Miejsce urodzenia Rzędziany
Data śmierci 12 czerwca 1941
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności petrografia, mineralogia
Pełnione funkcje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego AG
Wydział Komitet Organizacyjny AG


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Polonia Restituta

Prof. zw. Józef Marian Morozewicz (1865–1941)

Dyscyplina/specjalności: petrografia, mineralogia

Nota biograficzna

Urodził się 27 marca 1865 roku we wsi Rzędziany nad Narwią w okolicy Tykocina. Zmarł 12 czerwca 1941 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Studiował botanikę, a następnie krystalografię, mineralogię i petrografię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1889 roku uzyskał tytuł magistra mineralogii i geologii. W tym samym roku, za pracę o granitach Wołynia i Tatr, otrzymał stopień naukowy kandydata nauk przyrodniczych i złoty medal. W 1897 roku zajął stanowisko państwowego geologa w Komitecie Geologicznym w Petersburgu. W latach 1904-1919 związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. W uznaniu zasług dla UJ w 1910 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa.

W 1912 roku stanął na czele komitetu organizacyjnego Akademii Górniczej w Krakowie. Przy jego czynnym udziale opracowano pierwsze programy studiów, zapewniono parcelę budowlaną, sporządzono plany budowy oraz zapoczątkowano budowę gmachu przy Alei Mickiewicza 30. Pomimo wielu trudności pracę organizacyjną doprowadził do końca. W latach późniejszych troszczył się o rozwój w Akademii dyscyplin geologicznych. Był również organizatorem i dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego (1918).

Jest autorem ok. 150 prac naukowych i podręczników, skryptów, recenzji, krytyk, komunikatów i notek naukowych, publikowanych w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. Niektóre z nich weszły do ogólnoświatowej literatury mineralogiczno-petrograficznej.

Członek PAU (od 1918 roku), członek zwyczajny PAN i Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, członek honorowy Rumuńskiej Akademii Nauk (od 1928 roku), członek towarzystw naukowych w Petersburgu, Wiedniu, Paryżu i Waszyngtonie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktor nauk technicznych honoris causa Politechniki Warszawskiej.

8 kwietnia 2019 roku w budynku głównym AGH odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Polonia Restituta, inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Akademia Nauk Technicznych 1933–1937. Warszawa 1937, s. 15–17
 • Encyklopedia Krakowa. Red. prowadzący A. H. Stachowski. Kraków 2000, s. 628
 • Józef Morozewicz - mineralog, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego AG. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 99-105
 • Józef Morozewicz. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 231-236
 • Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1919-2009. Red. T. Ratajczak, A. Skowroński, T. Szydłak. Kraków 2009, s. 36-38, [foto] [Józef Morozewicz (1865-1941), oprac. Wiesław Heflik]
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 143-144, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 120
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 87-88
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.116
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 238, [foto]
 • Wójcik Z.: Józef Morozewicz uczony i współorganizator Akademii Górniczej w Krakowie. Kraków 2004, s. 16, 19, 67
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 12, 50-51, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 151-154, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
 • Heflik W., Dumańska-Słowik M.: W 145-tą rocznicę urodzin Józefa Morozewicza (1865-1941). Biuletyn AGH 2010, nr 26, s. 22-23, [foto]
 • Krzysztoforska B., Wójcik Z.: Materiały do bibliografii naukowej Józefa Morozewicza. Prace Muzeum Ziemi 1977, z. 27, s. 97-137
 • Małkowski S.: Józef Morozewicz 1865-1941. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1949 T. 19, z. 1, s. 55-61, [foto]
 • Małkowski S.: Polscy badacze Ziemi w przeszłości.Prace Muzeum Ziemi" 1971, z. 18, cz. 2, s. 75-118, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Józef Morozewicz: tablice - pamięć wiecznie żywa - część 71. Biuletyn AGH 2019, nr 142, s. 19-22, [foto]
 • Szewczyk W.: Wyjątkowa wystawa i tablice pamiątkowe. Biuletyn AGH 2019, nr 136, s. 26, [foto]

Inne