Jan Jarosz

Z Historia AGH
Jan Jarosz
Jan Jarosz.jpg
Nazwisko Jarosz
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 5 marca 1877
Miejsce urodzenia Kalwaria Zebrzydowska
Data śmierci 12 maja 1944
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, paleontologia
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Paleontologii AG (1926-1939)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta

Prof. zw. dr hab. Jan Jarosz (1877–1944)

Dyscyplina/specjalności: paleontologia

Nota biograficzna

Urodził się 5 marca 1877 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmarł 12 maja 1944 roku w Krakowie i tam został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował na wydziale filozoficznym i lekarskim UJ. Profesor gimnazjalny w Krakowie i Kołomyi. W latach 1909-1912 pierwszy dyrektor polskiego gimnazjum w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim, dyrektor gimnazjów w Zakopanem i Drohobyczu.

Od 1919 roku wizytator szkół średnich w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

W 1925 roku habilitował się w zakresie paleontologii na Wydziale Górniczym AG, gdzie w 1926 roku został mianowany profesorem zwyczajnym. W AG zorganizował Zakład Paleontologii, którego w latach 1926-1939 był kierownikiem. Prowadził wykłady z paleontologii i geologii historycznej. Zajmował się problematyką genezy węgla kopalnego i zbieraniem skamielin roślinnych towarzyszących pokładom węgla, stratygrafią polskiego karbonu produktywnego. Mimo utraty wzroku dzięki wspaniałej pamięci, doświadczeniu i umiłowaniu pracy dydaktycznej, aż do wybuchu II wojny światowej wykładał kurs pt. „Flora karbonu polskiego i jej znaczenie stratygraficzne”.

Opublikował wiele prac z zakresu stratygrafii karbonu, geologii i górnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta

Źródła do biogramu

Książki

 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 84-86, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1926/27]. Kraków 1926, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1928/29]. Kraków 1928, s. 16
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 16
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 16
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 23-24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 23
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 26
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 25
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 28, 39, 46, 54
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 15. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa 2004, s. 50-52
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 128, [foto]
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 95-100, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Inne

 • Bieda F.: Jan Jarosz 1877-1944. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1949 T. 19, z. 1, s. 55-61, [foto]