Andrzej Samek

Z Historia AGH
Andrzej Samek
Andrzej Samek.jpg
Nazwisko Samek
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 czerwca 1924
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 14 stycznia 2018
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności technologia maszyn, projektowanie oprzyrządowania technologicznego, bionika
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Samek (1924–2018)

Dyscyplina/specjalności: technologia maszyn, projektowania oprzyrządowania technologicznego, bionika

Nota biograficzna

Urodził się 22 czerwca 1924 roku w Krakowie. Zmarł 14 stycznia 2018 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1950 roku ukończył Oddział Lotniczy Wydziału Komunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 1956 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Krakowskiej.

W 1963 roku uzyskał stopień doktora, a rozprawę habilitacyjną obronił w 1968 roku. W 1970 roku został kierownikiem Zakładu Nowych Technik Nauczania PK i kierował nim do roku 1973. W latach 1973–1994 stworzył i kierował Zakładem Technologii Obróbki i Montażu Instytutu Technologii Maszyn PK. Od 1975 do 1978 roku pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Mechanicznego PK.

W 1983 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Znaczącym osiągnięciem Profesora było zorganizowanie i uruchomienie w 1987 roku nowego kierunku studiów "Automatyka i Robotyka" na Wydziale Mechanicznym PK.

W latach 2001–2002 pełnił funkcję Dyrektora Biura Telestudiów PK.

W latach 2003 - 2014 związany był z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie pracował w Katedrze Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Zainteresowania bioniką wzbogaciły jego działalność w zakresie robotyki. Ich efektem był m.in. wniosek patentowy na konstrukcję robota przemieszczającego się wewnątrz rur. Robot został zaprojektowany i wykonany pod jego kierunkiem.

W latach 1968–1973 wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacji i Miar zorganizował pierwsze studia podyplomowe z zakresu normalizacji w Polsce (Studium Podyplomowe Nomologii). Był członkiem Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczego Normalizacji (1975–1978), członkiem Rady Programowej miesięcznika „Normalizacja” (1973–1985), konsultantem zakładów PZL Mielec, Rzeszów, Świdnik (1970–1980). Profesor Andrzej Samek był również ekspertem i przewodniczącym polskiej delegacji stałej Komisji Normalizacyjnej RWPG (1967–1974), przewodniczącym Komisji Normalizacyjnej Branżowego Ośrodka Normalizacyjnego JOS (1974–1986) oraz przewodniczącym Komisji Ekspertów ds. Jakości Narzędzi JOS (1975–1986).

W 1994 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował na uczelni, prowadząc wykłady z bioniki.

Autor około 240 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 23 książek i 8 monografii. Promotor 9 prac doktorskich, recenzent 12 prac doktorskich i 3 wniosków profesorskich.

Oprócz zainteresowań zawodowych prof. Andrzej Samek posiadał duże osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauk przyrodniczych. Był znanym kolekcjonerem muszli morskich, członkiem Polskiego Towarzystwa Malakologicznego. Od 1945 roku aktywnie działał w Aeroklubie Krakowskim, był członkiem jego zarządu, a w latach 2003–2007 prezesem. Członek honorowy Aeroklubu Polskiego, członek honorowy Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Był także kierownikiem naukowym wypraw naukowo-nurkowych akademickiego klubu podwodnego „Krab” AGH: „Kuba–Meksyk 1982”, „Tridacna 1984”.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „50-lecia Polskiego Lotnictwa Sportowego”, Medal Dowództwa Wojsk Lotniczych „Zasłużonemu dla Lotnictwa”, Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa, Złotą Odznakę „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa” i inne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/samek-andrzej-005188

Źródła do biogramu

Książki

  • Konieczna E.: Zawód: inżynier. Kraków 2014, s. 15, 32, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2018, nr 12 (16 I 2018), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2018, nr 13 (17 I 2018), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2018, nr 14 (18 I 2018), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2018, nr 15 (19 I 2018), s. A12 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2018, nr 14 (18 I 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 5 [nekr.]
  • Samek A.: Trzeba mieć pogodę ducha, zainteresowania i plany. Tylko wtedy się żyje naprawdę. Dziennik Polski" 2014, nr 42, [dod.] "Kronika Krakowska", s 6-7 B, foto]
  • Stachnik P.: Pasje profesora Samka. Dziennik Polski 2011, nr 281, s. C3, [foto]
  • Zmarł prof. Andrzej Samek, popularyzator wielu nauk. Dziennik Polski 2018, nr 12 (16 I 2018), s. B10, [foto]

Inne