Stanisław Feliks Kwieciński

Z Historia AGH
Stanisław Feliks Kwieciński
Stanisław Feliks Kwieciński.jpg
Nazwisko Kwieciński
Imię / imiona Stanisław Feliks
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 27 lipca 1933
Miejsce urodzenia Chorzów
Data śmierci 12 listopada 1982
Dyscyplina/specjalności fizyka, techniczna fizyka jądrowa, instrumentalna analiza chemiczna, energia jądrowa
Wydział Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki JądrowejDr inż. Stanisław Feliks Kwieciński (1933–1982)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, techniczna fizyka jądrowa, instrumentalna analiza chemiczna, energia jądrowa

Nota biograficzna

Urodził się 27 lipca 1933 roku w Chorzowie. Zmarł 12 listopada 1982 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1955 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1955 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Fizyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1964 roku na podstawie pracy "Oznaczanie koncentracji kadmu w materiałach przemysłowych metodami radiometrycznymi", napisanej pod kierownictwem profesora Leopolda Jurkiewicza, uzyskał stopień doktora. Następnie otrzymał etat adiunkta.

W badaniach naukowych zajmował się się m.in. opracowaniem aktywacyjnej metody oznaczania azotu, tlenu i krzemu w materiałach ogniotrwałych, za co dwukrotnie uzyskał nagrodę Prezesa Urzędu Energii Atomowej w Warszawie. Kolejne prace badawcze prowadził pod kierunkiem profesorów: Leopolda Jurkiewicza i Mariana Mięsowicza.

Intensywnie działał na rzecz budowy uniwersyteckiego reaktora jądrowego w AGH. Zainteresowania naukowe nadal koncentrowały się wokół problemów związanych z energią jądrową.

Autor 40 publikacji.

W ostatnich latach życia pracował w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, dokąd został oddelegowany z AGH. Napisał rozprawę habilitacyjną, pozytywnie zaopiniowaną przez recenzentów, której nie zdążył już przedstawić na kolokwium.

Był przewodnikiem tatrzańskim. W zawodach strzeleckich w konkurencji Kbks zorganizowanych dla pracowników AGH zdobył I miejsce.

Mąż prof. Barbary Kwiecińskiej.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, wielokrotnie Dyplom Prezesa Krakowskiego Oddziału PTTK

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 114
  • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 191
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 112
  • Stanisław Kwieciński. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 182-183
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 191, [foto]

Inne