Jurij Wasiliewicz Szuwałow

Z Historia AGH
Jurij Wasiliewicz Szuwałow
Jurij Szuwalow.jpg
Nazwisko Szuwałow
Imię / imiona Jurij Wasiliewicz
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 5 sierpnia 1940
Miejsce urodzenia Leningrad
Data śmierci 17 listopada 2009
Dyscyplina/specjalności górnictwo


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2007
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla europejskiego górnictwa i umacniania więzi pomiędzy Instytutem Górnictwa w Petersburgu a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Jurij Wasiliewicz Szuwałow (1940-2009)

(Юрий Васильевич Шувалов)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 5 sierpnia 1940 roku w Leningradzie (Sankt-Petersburgu). Zmarł 17 listopada 2009 roku.

W roku 1962 ukończył Leningradzki Instytut Górniczy im. G. W. Plechanowa (obecnie Narodowy Mineralno-Surowcowy Uniwersytet "Górniczy" zwany Sankt-Petersburgski Państwowy Instytut Górniczy) w specjalności "Technologia kompleksowej mechanizacji podziemnej eksploatacji złóż kopalin użytecznych", otrzymując kwalifikację — magister inżynier górniczy. W roku 1968 obronił pracę doktorską w tym samym Instytucie. Doktor habilitowany (1987), profesor (1989).

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w katedrze Złóż Mineralnych Państwowego Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu. W roku 1982 został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Górniczego. W 1996 roku zorganizował Katedrę Ekologii, Aerologii i Ochrony Pracy i został jej kierownikiem, a w roku 2004 — Katedrę Bezpieczeństwa Produkcji i Ochrony Wyrobisk.

W okresie swojej pracy (1962–2007) prowadził badania naukowe, głównie nad problematyką eksploatacji w warunkach wiecznej zmarzliny, w tworzeniu nowego kierunku naukowego "termofizyka górnicza". Jest autorem ponad 390 publikacji, w tym 19 monografii, 30 podręczników i skryptów, 44 patentów i wynalazków. W okresie pracy wypromował 15 doktorów habilitowanych i 28 doktorów.

Członek rzeczywisty Akademii Nauk Górniczych (1997) i Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych (1997), Międzynarodowej Akademii Nauk Ekologii, Bezpieczeństwa Człowieka i Natury (1998), Akademii Wynalazczości (1999), Biura Międzynarodowego Termofizyki Górniczej, członek wielu redakcji i towarzystw naukowych w Rosji i Europie.

Organizator współpracy naukowej i dydaktycznej Państwowego Instytutu Technicznego w Sankt Petersburgu i AGH w Krakowie. Wybitny górnik i naukowiec, znany również z zamiłowania do sztuki, a w szczególności do poezji — pisał i publikował wiersze. Wielki przyjaciel Polaków i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2007).

Odznaczenia i nagrody

Odznaczony wieloma medalami, laureat nagród rosyjskich i zagranicznych

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Czaja J.: Profesor Jurij Vasilievicz Shuvalov - inżynier górnik - poeta : doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn AGH 2008, nr 8/9, s. 4-5, [foto]
  • Mazurkiewicz M.: [Profesor Jurij Vasilievicz Shuvalov]. Biuletyn AGH 2008, nr 8/9, s. 6-7
  • Profesor Jurij Vasilievicz Shuvalov doktorem honorowym AGH. Biuletyn AGH 2008, nr 8/9, s. [2], [foto]
  • [Protokół z posiedzenia Senatu AGH... 28.11.2007], s. 36

Inne