Andrzej Koblański

Z Historia AGH
Andrzej Koblański
Andrzej Koblański.jpg
Nazwisko Koblański
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 4 października 1943
Miejsce urodzenia Uhrynów Dolny
Data śmierci 14 października 1997
Dyscyplina/specjalności geologia, geofizyka stosowana, magnetometria
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Koblański (1943-1997)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geofizyka stosowana, magnetometria

Nota biograficzna

Urodził się 4 października 1943 roku w Uhrynowie Dolnym. Zmarł 14 października 1997 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1967 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Magnetometrii i Geofizyki Inżynierskiej Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgli Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Analiza trendu i interpretacja pól potencjalnych z rejonu Monokliny Przedsudeckiej", której promotorem był profesor Stanisław Małoszewski, uzyskał stopień doktora.

Pracował jako adiunkt w Zakładzie Geofizyki WGGiOŚ.

Autor 40 publikacji.

Uczestniczył w wyprawie naukowej na Spitsbergen.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej i Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 203
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 56
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 55, 329
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 156, [foto]

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 9.06.2023]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator