Janusz Kotlarczyk

Z Historia AGH
Janusz Kotlarczyk
Janusz Kotlarczyk.jpg
Nazwisko Kotlarczyk
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 czerwca 1931
Miejsce urodzenia Wadowice
Data śmierci 1 października 2017
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, stratygrafia, geologia złóż, geologia matematyczna, geoinformatyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk (1931-2017)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, stratygrafia, geologia złóż, geologia matematyczna, geoinformatyka

Nota biograficzna

Urodził się 20 czerwca 1931 roku w Wadowicach, zmarł 1 października 2017 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

W 1953 roku ukończył studia Akademii Górniczo-Hutniczej i rozpoczął pracę w Zakładzie Kartowania Geologicznego Katedry Geologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH, kierowanej przez Walerego Goetla.

W 1963 roku na podstawie pracy "Seria diatomitowa z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Przemyskich", której promotorem był profesor Henryk Świdziński, uzyskał stopień doktora.

W 1977 roku na podstawie rozprawy "Stratygrafia formacji z Ropianki (fm), czyli warstw inoceramowych w jednostce skolskiej Karpat fliszowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Trzy lata później otrzymał nominację na tytuł profesora nadzwyczajnego AGH.

W 1991 roku uzyskał tytuł profesora.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na Karpatach. Był odkrywcą karpackich dolomitów (doprowadził do ich eksploatacji i wykorzystania) i współodkrywcą najbogatszej w Polsce ichtiofauny z serii menilitowo-krośnieńskiej. Autor syntezy litostratygrafii płaszczowiny skolskiej i oryginalnej hipotezy rozwoju tektogenu karpackiego. Opracował nowe podstawy strategii rozpoznawania złóż miedzi, cynku i ołowiu, ropy i gazu.

Do jego osiągnięć z zakresu geologii i stratygrafii należą przede wszystkim odkrycie złóż diatomitów na Pogórzu Przemyskim, stratygrafia płaszczowiny skolskiej oraz projekt Krajobrazowego Parku Pogórza Przemyskiego. Zajmował się wdrażaniem metod matematycznych i informatyki w geologii, stworzył pierwszą w Polsce szkołę geologii matematycznej.

Był współtwórcą nowej specjalności Geoinformatyka, Sekcji Geologii Matematycznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Komisji Geoinformatyki przy Wydziale Przyrodniczym PAU oraz czasopisma „Geoinformatica Polonica”. Ponadto odkrył i opracował 4 grodziska i 5 osad wczesnośredniowiecznych, wykrył solarne orientacje w wielu starożytnych obiektach kultowych.

W latach 1969-1974 był dyrektorem Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgli AGH, w latach 1969-1999 kierownikiem Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej AGH. Prowadził wykłady i ćwiczenia z geologii ogólnej, historycznej i morskiej geologii złożowej.

Promotor 8 doktorów, opiekun 4 habilitantów.

Autor około 200 prac naukowych, ponad 100 wygłoszonych referatów z zakresu nauk geologicznych, humanistycznych, archeologii, historii, religioznawstwa i archeoastronomii oraz 3 patentów.

Od 2002 roku na emeryturze.

Był członkiem PAN i PAU, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, International Association for Mathematical Geosciences (IAMG),Carpatho-Balkan Geological Association(CBGA), International Association of Mathematical Geology, International Geostatistical Association, European Society for Astronomy in Culture (SEAC).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981), Medal Srebrny Hornicka Pribram, Zasłużony dla województwa rzeszowskiego (1972), Medal „Za zasługi dla województwa przemyskiego” (1979), Zasłużony dla Polskiej Geologii (1980, 1993), Generalny Dyrektor Górniczy III st. (1996), Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Medal im. Karola Bohdanowicza

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kotlarczyk-janusz-002103

Źródła do biogramu

Książki

 • Janusz Kotlarczyk. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 177-178
 • Janusz Kotlarczyk. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 97-98
 • [Skład Osobowy AGH... 1953/54]. Kraków 1954, s. 65
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 167, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 37-38

Artykuły

 • Dziennik Polski 2017, nr 233 (6 X 2017), s. A16 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2017, nr 234 (7-8 X 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 7 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2017, nr 236 (10 X 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 19 [nekr.]
 • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2016, vol. 17, s. 128-131, [foto]
 • Rajchel J.: Wspomnienia : Janusz Karol Kotlarczyk (1931-2017). Przegląd Geologiczny 2018, vol. 66, nr 6, s. 340-342 [foto]
 • Słomka T.: Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Kotlarczyka. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 15, s. IV wklejki [foto]
 • Słomka T.: Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Kotlarczyka. Przegląd Geologiczny 2001, t. 49, nr 11, s. 1034-1036

Inne