Marian Skup

Z Historia AGH
Marian Skup
Nazwisko Skup
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Doc. inż.
Data urodzenia 8 lipca 1886
Miejsce urodzenia Galicynów
Data śmierci 10 kwietnia 1969
Miejsce śmierci Sosnowiec
Dyscyplina/specjalności inżynieria górnicza
Wydział Wydział GórniczyDoc. inż. Marian Skup (1886–1969)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 8 lipca 1886 roku w Galicynowie na Mazowszu, zmarł 10 kwietnia 1969 roku w Sosnowcu.

Ukończył gimnazjum w Siedlcach. Rozpoczął studia studia w Instytucie Politechnicznym w Warszawie, przerwał je jednak z powodu strajku szkolnego. W latach 1906–1912 studiował w AG w Leoben. Następnie do 1938 roku pracował w kopalni węgla "Kazimierz" w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1934 roku założył pierwszą w polskim przemyśle skrzynkę pomysłów, w której zbierano projekty usprawnień. Zajmował się też sprawami właściwej organizacji pracy w górnictwie.

W latach 1946–1949 prowadził wykłady na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej z zakresu gospodarki sprzętem.

W latach 1950–1953 przebywał służbowo w Belgii, gdzie zapoznał się z metodami podziemnej gazyfikacji węgla. Następnie pracował w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, od 1958 roku jako docent.

W 1963 roku przeszedł na emeryturę.

W 1929 roku wynalazł przenośnik hamujący, służący do odstawy węgla w wyrobisku o dużym nachyleniu. Opracował też sposób podsadzania wyrobisk podsadzką hydrauliczną, tłoczoną ciśnieniem. Opublikował broszurę "Ewidencja inwentarza podziemnego w gospodarce kopalnianej", oraz kilkanaście artykułów w czasopismach fachowych na temat techniki produkcji i organizacji pracy w górnictwie.

Źródła do biogramu

Książki

  • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1984, s. 191

Artykuły

  • "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników. Przegląd Górniczy 1986, T. 42, nr 11-12, s. 400