Krystyna Miroszewska

Z Historia AGH
Krystyna Miroszewska
Krystyna Miroszewska.jpg
Nazwisko Miroszewska
Imię / imiona Krystyna
Tytuły / stanowiska Mgr
Data urodzenia 20 lipca 1924
Miejsce urodzenia Tarnów
Data śmierci 10 marca 2015
Miejsce śmierci Kraków
Pełnione funkcje Kierownik Oddziału Klasyfikacji Rzeczowej (1972-1984)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Mgr Krystyna Miroszewska (1924-2015)

Nota biograficzna

Urodziła się 20 lipca 1924 roku w Tarnowie, zmarła 10 marca 2015 roku w Krakowie, pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W latach 1945-1946 i 1949-1952 studiowała polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1958-1962 kontynuowała studia polonistyczne na UJ, uzyskując tytuł magistra.

Brała udział w szkoleniach i kursach bibliotekarskich oraz specjalistycznych organizowanych przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Warszawie, dotyczących języka informacyjno-wyszukiwawczego, klasyfikacji dokumentów, informacji naukowej, budowy języka informatycznego typu tezaurus. W 1979 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Karola w Pradze.

W latach 1952-1955 wykonywała prace zlecone dla Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie przy opracowaniu „Bibliografii filozofii polskiej 1750-1830”.

Z Biblioteką Główną AGH związana od 1955 roku, początkowo wykonywała prace zlecone. Od 1957 roku zatrudniona na stanowisku bibliotekarza w Oddziale Opracowania Zbiorów, gdzie zajmowała się między innymi budową katalogu rzeczowego w oparciu o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną. W latach 1972-1984 kierownik Oddziału Klasyfikacji Rzeczowej Biblioteki Głównej AGH. Stopnie awansu zawodowego: starszy bibliotekarz (1964), kustosz (1965), kustosz dyplomowany (1974), starszy kustosz dyplomowany (1980).

Specjalistka w zakresie teorii i wykorzystania języków informacyjno-wyszukiwawczych, przede wszystkim UKD. Jako członek Stałego Zespołu Konsultacyjnego Klasyfikatorów w latach 1965-1969 brała udział w pracach Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej nad nowelizacją działów UKD związanych z górnictwem i metalurgią oraz opracowaniem projektu działu UKD z zakresu procesów metalurgicznych.

Autorka kilku publikacji. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu UKD dla bibliotekarzy oraz studentów bibliotekoznawstwa.

Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (1980), wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora AGH za działalność dydaktyczną oraz prace naukowo-badawcze


Źródła do biogramu

Książki

  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 93-94, [foto]
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 77, 139
  • Słownik pracowników książki polskiej : suplement 4. Pod red. M. Rzadkowolskiej. Warszawa 2016, s. 164-165

Artykuły

  • Dudziak-Kowalska M.: Krystyna Miroszewska. Bibliotekarz 2017, nr 1, s. 40-41, [foto]