Jan Kuhl

Z Historia AGH
Jan Kuhl
Jan Kuhl.jpg
Nazwisko Kuhl
Imię / imiona jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 24 listopada 1899
Miejsce urodzenia Wojków
Data śmierci 1 kwietnia 1982
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, mineralogia, petrografia, geochemia
Wydział Wydział Geologiczno-Mierniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Jan Kuhl (1899-1982)

Dyscyplina/specjalności:górnictwo, geologia inżynierska, mineralogia, petrografia, geochemia

Nota biograficzna

Urodził się 24 listopada 1899 roku w Wojkowie koło Mielca. Zmarł 1 kwietnia 1982 roku.

W 1922 roku ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ukończył w 1927 roku, W 1930 roku uzyskał tam doktorat.

W latach 1927-1932 był asystentem w Katedrze Mineralogii i Petrografii Wydziału Górniczego AG, a od 1929 roku pracował również na tym samym stanowisku w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. W 1933 roku rozpoczął pracę w przemyśle cementowym,pracując w Zakładach Materiałów Budowlanych w Krakowie i dyrektor Cementowni Szczakowa i dyrektor techniczny Zjednoczenia Fabryk Cementu. Po wojnie brał w przejmowaniu przez władze polskie zakładów przemysłowych na Ziemiach Odzyskanych.

od 1945 roku na Wydziale Górniczym i Wydziale Geologiczno-Mierniczym prowadził wykłady z zakresu surowców ceramicznych. w 1948 roku na podstawie pracy "Śląski dolomit triasowy jako surowiec przemysłowy" na Wydziale Górniczym uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1951 roku został kierownikiem Zakładu Petrografii i Geochemii Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i pracował tam do 1969 roku. W latach 1955-1970 był kierownikiem Katedry Mineralogii i Petrografii Politechniki Śląskiej. W 1958 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1965 roku profesora zwyczajnego.

Promotor 34 prac doktorskich, był opiekunem 6 prac habilitacyjnych. Recenzent wielu prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków nominacyjnych do tytułu profesora.

Autor i współautor ponad 100 artykułów.

W 1971 roku przeszedł na emeryturę.

Członek wielu komisji naukowych PAN i Rad Naukowych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i wielu innych

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1928/29]. Kraków 1928, s. 19
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1948/49]. Kraków 1948, s. 33, 86, 121
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 184

Artykuły

  • Drewniak R.: Jan Kuhl : 24 listopada 1899 - 1 kwietnia 1982. Przegląd Górniczy 1982, nr 9, s. 110-111, [foto]
  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (2). Przegląd Górniczy 1987, T. 43, nr 11-12, s. 64