Jacek Władysław Kordek

Z Historia AGH
Jacek Władysław Kordek
Jacek Kordek.jpg
Nazwisko Kordek
Imię / imiona Jacek Władysław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 lutego 1939
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 15 kwietnia 2023
Miejsce śmierci Myslowice
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, inżynieria mineralna, mikromerytyka
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiDr inż. Jacek Władysław Kordek (1939-2023)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, inżynieria mineralna, mikromerytyka

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego 1939 roku w Krakowie. Zmarł 15 kwietnia 2023 roku w Myslowicach. Pochowany na starym cmentarzu w Mysłowicach.

W 1961 roku ukończył Wydział Ceramiczny AGH.

W 1962 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Maszynoznawstwa Ceramicznego Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Zależność powierzchni właściwej od składu ziarnowego cementów portlandzkich", której promotorem był profesor Kazimierz Sztaba, uzyskał stopień doktora.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Zakładzie Przeróbki Kopalin Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Autor około 50 publikacji i 1 patentu.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kordek-jacek-001784

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 217
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 68
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 38, 320
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 164

Inne

  • Informacja od p. Małgorzaty Tymeckiej - wnuczki, [inf. z dnia 13.11. 2023]