Roman Władysław Krajewski

Z Historia AGH
Roman Władysław Krajewski
Roman Krajewski.jpg
Nazwisko Krajewski
Imię / imiona Roman Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 27 grudnia 1906
Miejsce urodzenia Jasło
Data śmierci 12 czerwca 1993
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia złóż kopalin, geologia inżynierska, hydrogeologia
Pełnione funkcje Prorektor AGH d.s. Nauki (1958-1961)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1985
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi dla rozwoju geologii stosowanej oraz za zasługi w utworzeniu polskiej szkoły geologii kopalnianej
Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda II stopnia, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19521954
Prorektor ds. NaukiAGH19581961

Prof. zw. dr hab. inż. Roman Władysław Krajewski (1906-1993)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia inżynierska, geologia złóż kopalin, hydrogeologia

Nota biograficzna

Urodził się w 27 grudnia 1906 roku w Jaśle. Zmarł 12 czerwca 1993 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Studiował na Wydziale Górniczym AG - doktorat (1946), habilitacja (1948), prof. nadzw. (1950), prof. zw. (1957).

Od 1945 roku związany był z dwoma instytucjami Państwowym Instytutem Geologicznym i Akademią Górniczą. Prowadził badania krajowych złóż żelaza, manganu, węgli brunatnych, siarki w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. W Akademii Górniczej prowadził wykłady w Zakładzie Geologii Stosowanej Wydziału Geologiczno-Mierniczego. Kierował Zakładem i Katedrą Geologii Stosowanej I, Katedrą Geologii Kopalnianej, Instytutem Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Zakładem Geologii Inżynierskiej i Kopalnianej. Był dziekanem (1952-1954) i organizatorem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. W latach 1958-1961 pełnił funkcję prorektora ds. nauki.

Od 1977 roku profesor emerytowany.

Współpracował z przemysłem w zakresie tworzenia górnictwa miedzi, węgla kamiennego, siarki, zwłaszcza w zakresie hydrogeologii. Twórca polskiej szkoły geologii górniczej, hydrogeologii kopalnianej i inżynierskiej geologii kopalnianej.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego i NOT. Doktor honoris causa Leningradzkiego Instytutu Górniczego (1975) oraz doktor honoris causa AGH (1985).

Autor ponad 140 publikacji z zakresu szeroko rozumianej geologii stosowanej, w tym wielu podręczników i monografii. Autor fundamentalnego podręcznika "Geologiczna obsługa kopalń". Promotor 17 rozpraw doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda II stopnia, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 489
 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Red. K. Matl, K. Norwicz. Kraków 1995, s. 103
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 90
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 341
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 621
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 455
 • Roman Krajewski. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 179-180
 • Roman Krajewskii. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 100-102
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 18. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2007, s. 76-78, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 172
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 19, 27, 122, 209, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. Red. K. Pietsch, R. Semyrka. Kraków, 2001, s. 23, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1985, grudzień, s. 10
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 11, s. 5-6
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Kleczkowski A. S.: Profesor Roman Krajewski (1906-1993) i jego publikowany dorobek naukowy (1932-1992). Geologia : kwartalnik [wyd. AGH] 1998, T. 24, z. 3, s. 241-258 [foto]
 • Kleczkowski A. S.: Profesor Roman Krajewski 1906-1993 : wspomnienia ucznia. Przegląd Geologiczny 1994, nr 3, s. 230-232, [foto]
 • Kleczkowski A. S., Wilk Z.: Roman Krajewski : 1906-1993. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1994, Vol. 63, nr 4, s. 365-367, [foto]
 • Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego : z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : ciąg dalszy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 12, s. 11-15
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Szafranek B. : "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (9). Przegląd Górniczy 1994, T. 50, nr 12, s. 28
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

 • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych AGH