Andrzej Janusz Jarzymowski

Z Historia AGH
Andrzej Janusz Jarzymowski
Andrzej JARZYMOWSKI.jpg
Nazwisko Jarzymowski
Imię / imiona Andrzej Janusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 27 czerwca 1927
Miejsce urodzenia Kupiatycze
Data śmierci 12 marca 2012
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Andrzej Janusz Jarzymowski (1927-2012)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 27 czerwca 1927 roku we wsi Kupiatycze w powiecie Przemyskim. Zmarł 12 marca 2012 roku. Pochowany na Starym Cmentarzu w Przeworsku.

W 1944 roku zdał tzw. „małą maturę” przed Komisją Tajnego Nauczania w Przeworsku. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Inspektoratu Przemyśl, czynnym członkiem Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”. W 1946 roku ukończył Państwowe Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku i rozpoczął studia na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczej w Krakowie. W 1949 roku został aresztowany z przyczyn politycznych i skazany na 6 lat więzienia. Po warunkowym zwolnieniu z więzienia w 1953 roku pracował przez dwa lata w dziale remontowo–budowlanym Cukrowni „Przeworsk” w Przeworsku.

W 1955 roku rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Górniczym AGH. Z chwilą rozpoczęcia studiów podjął pracę w Zakładzie Fotogrametrii Katedrze Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej AGH w charakterze technika. W 1959 roku został asystentem technicznym w nowo powstałym Zakładzie Instrumentoznawstwa Geodezyjnego KGG. W 1961 roku ukończył studia uzyskując tytuł magistra inżyniera górnictwa. W 1962 roku został starszym asystentem.

W 1968 roku obronił pracę doktorską "Wpływ środowiska górniczego na pomiar długości dalmierzem mikrofalowym w kopalni", napisaną pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka i został adiunktem w Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG.

W 1992 roku przeszedł na emeryturę.

W badaniach naukowych zajmował się następującymi tematami: pomiary długości dalmierzami elektromagnetycznymi, technika ultradźwiękowa i laserowa geodezji, wpływy atmosfery na propagację fal elektromagnetycznych w aspekcie pomiarów geodezyjnych. Prowadził szereg specjalistycznych prac badawczych dla potrzeb przemysłu górniczego i budownictwa. Zajęcia dydaktyczne prowadził z instrumentoznawstwa geodezyjnego, elektronicznych przyrządów pomiarowych w geodezji, z geodezji, z geodezji górniczej i górnictwa.

Autor i współautor ponad 40 publikacji naukowych, kilku patentów. Był opiekunem wielu prac dyplomowych.

Kierował i uczestniczył w szeregu pracach naukowo-badawczych.

W okresie pracy w AGH odbył kilka staży naukowych w uczelniach ZSRR, NRD i Kanady. Uczestniczył w kilku zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowo-technicznych.

Był członkiem rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Krakowie, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, delegatem do Rady Miasta Krakowa z ramienia zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej w latach 1983-1994. W latach 1980-1990 był członkiem sekcji geodezji przemysłowej Komitetu Geodezji PAN. W 1983 roku został prezesem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, którą pełnił 3 kadencje do 1992 roku. Działał aktywnie w NSZZ "Solidarność", prezesem Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN, wiceprzewodniczącym Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych, dwukrotnie Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki,Krzyż WiN, Dyrektor Górniczy III stopnia, Medal "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii" - dwukrotnie, Medal "Za zasługi dla ziemi Krakowskiej", Medal "Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa", Srebrna, Złota i Diamentowa Odznaka Honorowa SGP.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 108, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1956/57]. Kraków 1956, s. 89
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 129, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2012, nr 63 (15 III 2012), s. A9 [nekr.]

Inne