Antoni Nykliński

Z Historia AGH
Antoni Nykliński
Nykliński-1.jpg
Nazwisko Nykliński
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 30 marca 1906
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 15 września 1964
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i HutniczejDr Antoni Nykliński (1906–1964)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria

Nota biograficzna

Urodził się 30 marca 1906 roku w Krakowie. Zmarł 15 września 1964 roku.

W latach 1925–1930 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1932 roku uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1962 roku na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.

Po studiach pracował w szkolnictwie średnim, równocześnie zajmował się zagadnieniami z geometrii różniczkowej i współpracował z Katedrą Matematyki Akademii Górniczej. W 1939 roku aresztowany i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich, następnie w Wiśniczu Nowym, w końcu więziony w  obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Po wojnie powrócił do pracy w szkolnictwie średnim oraz wyższym m.in. od 1951 roku pracował jako wykładowca matematyki na Studium Przygotowawczym UJ. W 1956 roku został powołany na adiunkta w Katedrze Matematyki na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH. Tam prowadził wykłady z programowania liniowego i rachunku prawdopodobieństwa. Pracował nad zagadnieniami ekonometrii, tj. zastosowaniem analizy matematycznej do zagadnień ekonomicznych, rozwijał także współpracę z Katedrą Ekonomii Politycznej AGH.

Autor publikacji naukowych z zakresu programowania liniowego i rachunku prawdopodobieństwa.

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. Kraków 1999, s. 70
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 156-157, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)