Kazimierz Przybylski

Z Historia AGH
Kazimierz Przybylski
Kazimierz Przybylski.jpg
Nazwisko Przybylski
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 stycznia 1945
Miejsce urodzenia Łuków
Data śmierci 10 grudnia 2021
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, korozja, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, chemia, mikroskopia elektronowa
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybylski (1945–2021)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, korozja, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, chemia, mikroskopia elektronowa

Nota biograficzna

Urodził się 29 stycznia 1945 roku w Łukowie. Zmarł 10 grudnia 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1964 roku ukończył Technikum Ceramiczne w Szczawnie-Zdroju.

W 1970 roku ukończył Wydział Ceramiczny AGH o specjalności chemik-ceramik.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Chemii Fizycznej Instytutu Chemii Ciała Stałego Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Kinetyka utleniania kobaltu i dyfuzja własna w tlenku kobaltawym", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisław Mrowca w Instytut Inżynierii Materiałowej WIMiC, uzyskał stopień doktora.

W 1989 roku na podstawie rozprawy "Wpływ itru na mechanizm powstawania warstwy tlenku chromu na stopach żaroodpornych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1993 roku był profesorem nadzwyczajnym AGH.

W 1995 roku otrzymał tytuł profesora.

Był specjalistą w zakresie korozji wysokotemperaturowej i chemii defektów punktowych, autor licznych prac dotyczących badań kinetyki i mechanizmu utleniania oraz siarkowania materiałów metalicznych, dyfuzji i struktury defektów w tlenkach i siarczkach metali przejściowych oraz wysokotemperaturowych nadprzewodników ceramicznych.

W ramach wielostronnej, szerokiej współpracy z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi odbył kilkadziesiąt staży i wizyt krótkoterminowych, podczas których realizował wspólne badania i przedstawiał uzyskane przez siebie wyniki. W latach 1978-1980 odbył staż w McMaster University w Kanadzie, w latach 1984–87 w Massachusetts Institute of Technology w USA. Jako profesor wizytujący wykładał w: Max-Planck Institut w Niemczech, McMaster University w Kanadzie, Tokyo Institute of Technology w Japonii, Universite de Bourgogne we Francji, Johannes Kepler Universitaet w Austrii. W latach 1995-1998 był współorganizatorem i wykładowcą Międzynarodowej Szkoły Nadprzewodnictwa Wysokotemperaturowego w Eger na Węgrzech.

Autor ponad 260 publikacji.

Promotor 8 prac doktorskich.

Był organizatorem wielu konferencji i szkół międzynarodowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, International Society for Hybrid Microelectronics, Materials Research Society, National Association of Corrosion Engineers (NACE), Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Termicznej Analizy Różnicowej,

Był wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Ceramicznych O/PAN w Krakowie oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku Inżynieria Materiałowa.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Sekretarza Naukowego IV-go Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Wyróżnienie Naukowe na Konferencji Międzynarodowej "Gordon Research Conference on Corrosion", wielokrotnie Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/przybylski-kazimierz-002289

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 226
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 133-134, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 66
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 290, [foto]

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

Inne