Józef Wojnar

Z Historia AGH
Józef Wojnar
Jozef Wojnar.jpg
Nazwisko Wojnar
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. mgr inż.
Data urodzenia 28 czerwca 1902
Miejsce urodzenia Krościenko Niżne k. Krosna
Data śmierci 1 marca 1990
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, przemysł naftowy
Wydział Wydział Wiertniczo-Naftowy


Odznaczenia i nagrody Order Sztandaru Pracy, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. mgr inż. Józef Wojnar (1902-1990)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, przemysł naftowy

Nota biograficzna

Urodził się 28 czerwca 1902 roku w Krościenku Niżnym (powiat Krosno). Zmarł 1 marca 1990 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1928 roku ukończył studia w Oddziale Naftowym Politechniki Lwowskiej. W 1954 roku uzyskał tytuł profesora.

Po wojnie zajął się organizacją przemysłu naftowego. W latach 1947-1948 pełnił funkcję dyrektora technicznego Centralnego Zarządu Przemysłu Paliw Płynnych. Był założycielem, a w latach 1948-1969 dyrektorem Instytutu Naftowego w Krakowie.

W roku akademickim 1948-1949 rozpoczął wykłady z urządzeń elektrycznych w przemyśle naftowym na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej. Od 1967 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym na Wydziale Wiertniczo-Naftowym. W 1970 roku zrezygnował z pracy w Instytucie Naftowym i przeszedł na pełny etat profesora AGH (do czasu przejścia na emeryturę w 1972 roku).

Autor skryptów i ponad 100 prac naukowych.

Był współtwórcą i w latach 1945-1969 redaktorem naczelnym miesięcznika "Nafta", organizatorem i wiceprezesem w latach 1946-1948 Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, Komitetu Górnictwa PAN, Centralnego Urzędu Geologii i innych organizacji i rad naukowych.

Odznaczenia i nagrody

Order Sztandaru Pracy II klasy, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Generalny Dyrektor Górniczy II-stopnia, inne

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 218
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 317
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 234-236, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej...1948/1949. Kraków 1948 s. 24
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 24. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa 2013, s. 167-169, [foto]
 • Wielka księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004 s. 399
 • Vademecum Krakowskie '91 Kraków 1991, s. 95
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970. s. 628 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Józef Wojnar : (1902-1990) : wspomnienie pośmiertne. Nafta 1990, nr 7-9, s. 137
 • Pawłowski W.: Medal im. Ignacego Łukasiewicza i jego laureaci. Wiek Nafty 1992, nr 2, s. 26-30, [foto]
 • Profesor mgr inż. Józef Wojnar. Nafta 1969, R. 25, nr 11, s. 352-353
 • Wspomnienie o tych, którzy odeszli... Wiek Nafty 1995, nr 3-4, s. 41-42
 • Wspomnienie pośmiertne : Józef Wojnar (1902-1990). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1356. [Seria] Wiertnictwo Nafta Gaz 1990, z. 7, s. 169-170
 • Wspomnienie pośmiertne o Profesorze mgr inż. Józefie Wojnarze. Przegląd Górniczy 1996, T. 52, nr 9, s.29
 • Zuzak J.: Ludzie nafty w karykaturach artysty malarza Stanisława Kochanka : prof. inż. Józef Wojnar. Wiek Nafty 1994, nr 1, s. 37, [foto]