Józef Jakub Zieliński

Z Historia AGH
Józef Jakub Zieliński
Józef Jakub Zieliński.jpg
Nazwisko Zieliński
Imię / imiona Józef Jakub
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 4 lutego (marca?) 1898
Miejsce urodzenia Błażów k. Sambora
Data śmierci 13 marca 1970
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia naftowa
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Geologii Złożowej w Katedrze Ropy i Gazu (1951-1953)
Wydział Wydział Górniczy, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Józef Jakub Zieliński (1898–1970)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia naftowa

Nota biograficzna

Urodził się 4 lutego (marca?) 1898 roku w Błażowie koło Sambora, zmarł 13 marca 1970 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Studia rozpoczął w 1919 roku na Wydziale Mechanicznym Szkoły Politechnicznej we Lwowie, w 1920 roku ukończył kurs Akademii Handlowej w Krakowie, w latach 1920-1921 studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1920-1923 studiował na Akademii Górniczej w Krakowie. W 1923 roku uzyskał dyplom inżyniera górnika na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie.

W 1963 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W 1929 roku wygłosił cykl wykładów z geologii naftowej i geofizyki stosowanej w Akademii Górniczej w Krakowie. W latach 1948-1956 prowadził wykłady z geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Akademii Górniczej (Akademii Górniczo Hutniczej). W latach 1951-1953 pełnił obowiązki kierownika zakładu geologii złożowej w Katedrze Ropy i Gazu.

W lutym 1924 roku rozpoczął pracę zawodową w charakterze geologa. W 1928 roku awansował na kierownika oddziału geologii w Borysławiu. W 1936 roku kierował referatem geologicznym Instytutu Przemysłu Naftowego w Krośnie. W tym samym roku przeniósł się na stanowisko naczelnego geologa koncernu naftowego "Małopolska" we Lwowie. W 1945 roku objął stanowisko dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa "Poszukiwania Naftowe" w Krakowie. W latach 1947-1949 był naczelnikiem wydziału geologii nafty w Państwowym Instytucie Geologicznym w Krakowie. W latach 1951-1957 kierował działem geologii złożowej w Przedsiębiorstwie Geologicznym Przemysłu Naftowego w Jaśle. W latach 1958-1959 był kierownikiem głównego Laboratorium Przemysłu Naftowego w Państwowym Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Krakowie. W 1961 roku został kierownikiem pracowni geologii złożowej Zakładu Geologii Złożowej w Instytucie Naftowym w Krakowie, kierował zakładem geologii złożowej w latach 1966-1968. W 1968 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 40 prac z zakresu geologii naftowej. Autor jednego z pierwszych polskich opracowań na temat geofizyki naftowej. Jako jeden z pierwszych w Polsce zajął się problemem obliczania całości zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Należał do nielicznych w Polsce zajmujących się geologią i zagadnieniami łupków bitumicznych.

Brał udział w pracach komitetów geologicznych, uczestniczył w obradach Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologów w Bukareszcie (V Kongres 1961) i w Sofii (VII Kongres 1965), na których wygłaszał referaty. Od 1926 roku był sekretarzem, a następnie redaktorem do spraw kopalnianych Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu. Pełnił funkcję sekretarza Polskiego Krajowego Komitetu Światowych Kongresów Naftowych.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Brał udział w obronie Lwowa, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Został ciężko ranny w walkach pod Lidą w 1920 roku. Zdemobilizowany w 1921 roku w stopniu porucznika. W czasie II wojny światowej należał do Armii Krajowej. Za udział w walkach odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Krzyżem Niepodległości.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Krzyż Niepodległości i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 213-214
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 244-245, [foto]
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 9. Red. Z. Skoczyński. Warszawa 1998, s. 181-182
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 414
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 142, 238, 637 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Wspomnienia pośmiertne : [Józef Jakub Zieliński]. Nafta 1970, R. 26, nr 5 s. 159-160, [foto]