Zbigniew Zieliński

Z Historia AGH
Zbigniew Zieliński
Zbigniew Zielinski.jpg
Nazwisko Zieliński
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 lipca 1918
Miejsce urodzenia Jarosław
Data śmierci 16 maja 2003
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności wytrzymałość materiałów
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i HutniczychDoc. dr hab. inż. Zbigniew Zieliński (1918–2003)

Dyscyplina/specjalności: wytrzymałość materiałów

Założyciel Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu (1992)

Nota biograficzna

Urodził się 4 lipca 1918 roku w Jarosławiu, zmarł 16 maja 2003 roku w Krakowie. Pochowany na cmentarzu w Jarosławiu.

Pochodził z rodziny o głębokich tradycjach patriotycznych (dziadek był współorganizatorem Gwardii Narodowej w Galicji, wuj dowodził II Brygadą Legionów w stopniu generała, ojciec — kapitan rezerwy — został zamordowany w Katyniu). Sam początkowo internowany przez wojska sowieckie uciekł z obozu i wstąpił do Armii Krajowej.

Odbył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

W 1960 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej, a w 1966 roku tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Odlewnictwa.

W grudniu 1950 roku rozpoczął pracę na stanowisku młodszego asystenta na Wydziale Elektro-Mechanicznym AGH. Od stycznia 1951 roku pracował na stanowisku asystenta, a od grudnia tego samego roku na stanowisku adiunkta. W lutym 1962 roku odszedł z AGH.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego i stanowiska docenta, w 1968 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii. Przeniósł się następnie do RPA i działalność naukową zakończył w Kanadzie. Do Polski wrócił w 1988 roku.

Założyciel Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu (1992). 25 maja 1996 roku Senat AGH na jego wniosek uchwalił Fundusz Stypendialny Imienia Heleny i Tadeusza Zielińskich dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz ustalił regulamin przyznawania nagród i stypendiów. Po odzyskaniu rodzinnego majątku i jego zagospodarowaniu, zyski z prowadzonej działalności gospodarczej prawie w całości przeznaczał na stypendia. W testamencie prawie cały majątek przekazał na cele Fundacji.


Źródła do biogramu

Książki

  • Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1967. Warszawa - Poznań 1968, s. 456-457
  • [Skład osobowy AGH... 1960-1961]. Kraków [1960], s. 145, 158, 218

Artykuły

  • [Protokół z posiedzenia Senatu AGH... 29.05.1996], s. 1, 3, 15
  • Szczepański A.: Doc. dr hab. inż. Zbigniew Zieliński - wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 120/121, s. 18, [foto]

Inne

  • Akta Osobowe (AGH) - Zieliński Zbigniew
  • Baza DOKTOR (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH), rekord 1031