Andrzej Aleksander Koch

Z Historia AGH
Andrzej Aleksander Koch
Andrzej Koch.jpg
Nazwisko Koch
Imię / imiona Andrzej Aleksander
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 24 stycznia 1938
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 17 października 2013
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria wykreślna i rzutowa, odwzorowania geometryczne, grafika inżynierska
Pełnione funkcje Kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej AGH (1995–2003)
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Andrzej Aleksander Koch (1938–2013)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria wykreślna i rzutowa, odwzorowania geometryczne, grafika inżynierska.

Nota biograficzna

Urodził się 24 stycznia 1938 roku w Krakowie. Zmarł 17 października 2013 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Uczęszczał do IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Krakowie, gdzie w 1954 roku zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1960 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH i uzyskał dyplom ze specjalizacją: geologia złóż kopalin stałych.

Po studiach podjął pracę w krakowskiej filii Przedsiębiorstwa Poszukiwań Geofizycznych.

Od 1 grudnia 1961 roku podjął pracę w AGH. Początkowo pracował, jako asystent w Katedrze Geometrii Wykreślnej na Wydziale Górniczym, a następnie, jako starszy asystent w Zakładzie Geometrii i Geometrii Wykreślnej w utworzonym w 1969 roku Instytucie Matematyki. Geometria wykreślna i rzutowa, odwzorowania geometryczne, zagadnienie geometryzacji złóż, a w latach późniejszych grafika inżynierska stały się kierunkami jego zainteresowań i pracy naukowej. W 1970 roku na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej obronił pracę doktorską z zakresu geometrii rzutowej, uzyskał stopień doktora nauk technicznych i awansował na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki AGH.

W latach 1978-1979 pracował w College of Science and Technology w Port Harcourt w Nigerii jako starszy wykładowca i prowadził zajęcia z geometrii wykreślnej i rysunku technicznego.

W latach 1995-2003 był kierownikiem Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH.

W 2003 roku przeszedł na emeryturę, co nie spowodowało zakończenia jego działalności dydaktycznej i naukowej, od 20114 roku prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Autor 54 publikacji. W 2005 roku wydał skrypt "Wybrane problemy geometrii wykreślnej dla geodetów".

W latach 1998-2000 członek Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Brał aktywny udział w wielu naukowych konferencjach organizowanych w kraju i za granicą.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Zasłużony dla Huty Warszawa"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/koch-andrzej-003022

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 56, 70
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 101-102, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 157, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2013, nr 245 (19-20 X 2013), s. A13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2013, nr 246 (21 X 2013), s. A10 [nekr.]
  • Wieja T.: Dr Andrzej Koch – posthumous tribute. The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics 2013, Vol. 25, s. 73-74, [foto]